Kuva: (Joenomias) Menno de Jong Pixabay

Lahteen sähköisen liikenteen professuuri

LUT-yliopisto perustaa sähköisen liikenteen professuurin sekä siihen liittyvän uuden maisteriohjelman Lahteen yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Professuuri keskittyy sähköisen liikenteen tutkimukseen ja alan osaamisen kehittämiseen Suomessa. 

Kuva: (Joenomias) Menno de Jong Pixabay

Uuden professuurin ja maisteriohjelman tavoitteena on varmistaa, että Suomeen saadaan tarpeeksi tutkimuksen sekä koulutuksen kautta syntyvää sähköisen liikenteen osaamista. Tärkeänä tavoitteena on myös tuoda tuorein tutkimustieto yritysten käyttöön ja luoda tulevaisuuden työpaikkoja.

Lahdessa toimii sähköisen liikenteen klusteri, jossa on mukana yli 30 yritystä. Talo- ja teollisuustekniikan yritys LSK Group on aktiivinen toimija klusterissa sekä yksi professuurin rahoittajista. LSK:n toimitusjohtaja Perttu Ryynänen toimii myös Lahden seudun sähköisen liikenteen klusterin johtoryhmän puheenjohtajana.

– Liikenteen sähköistyminen sekä kiinteistöjen älykkyys ja energiatehokkuus linkittyvät vahvasti ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tämä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia niille, jotka ovat valmiita kehittämään olemassa olevaa osaamistaan. Pidän erittäin tärkeänä alueemme yritysten, oppilaitosten ja viranomaisten yhteistyötä Lahden seudun sähköisen liikenteen klusterissa. LUT-yliopiston sähköisen liikenteen uusi professuuri ja maisteriohjelma ovat merkittävä askel koko alan kehittämiseksi Suomessa, Perttu Ryynänen sanoo.

– Lahden seudun yritysten tuki uuden professuurin perustamiselle luo erinomaiset edellytykset yhteistyölle ja alan kehitykselle. Sähköinen liikenne luo kysyntää uusille teknologiaratkaisuille, joita kehitämme mielellämme yhteisissä tutkimushakkeissa yritysten kanssa. Yhteistyö tarjoaa myös opiskelijoille mahdollisuuden tehdä harjoitus- ja opinnäytetöitä sekä työllistyä alueen teknologiayrityksiin, LUT School of Energy Systemsin dekaani Olli Pyrhönen toteaa.