Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Kuopioon yhteinen työympäristö viidelle valtion toimijalle

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt toteuttaa valtion toimitilastrategian mukaisen yhteisen työympäristön valtion toimitiloihin Kallanrantaan. Muutostyöt aloitetaan helmikuussa 2024, ja tilat otetaan käyttöön elokuussa 2024. 

Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Yhteisen työympäristön ensimmäisen vaiheen toteutus alkaa osoitteessa Kallanranta 11. Muutostyöt kohdistuvat rakennuksen vuonna 2012 valmistuneeseen keskiosaan. Tilamuutokset ovat maltillisia, ja hankkeessa hyödynnetään mahdollisimman paljon olemassa olevia tiloja ja kalusteita. Isoimmat muutokset koskevat uusia pistäytymistiloja ja neuvottelutiloja, tilaa jakavia lasiseiniä ja yhteisen työkahvilan laajentamista. Muutosalueen laajuus on noin 790 neliötä.

Yhteisiin tiloihin tulevat työskentelemään Metsähallitus, Digi- ja väestötietovirasto (DVV), Taiteen edistämiskeskus (Taike), Puolustuskiinteistöt ja Senaatti-kiinteistöt. Tilat keskitetään neljästä osoitteesta yhteen osoitteeseen. Näin saadaan tilat käyttöön tehokkaammin ja säästöjä valtion tilakustannuksiin. Muutoksen myötä valtion käytössä olevat tilat pienenevät yhteensä noin 600 neliötä.

– Kyseessä on yksi vanhimpia hallinnollisia kortteleita Kuopiossa. Hienoa, että yhteisten työympäristöjen kehittäminen Kallanrannan Kampukselle on alkanut ja jatkuu seuraavina vuosina koko kortteliin, kertoo Senaatti-kiinteistöjen projektipäällikkö Virve Wright.

Ensimmäisen vaiheen muutostyöt valmistuvat aikataulun mukaan elokuussa 2024. Hankkeen kustannusarvio on 700 000 euroa, ja pääurakoitsijaksi on valittu Rakennusliike Konttinen Oy.

– Digi- ja väestötietovirasto on erittäin tyytyväinen saadessaan olla mukana etujoukoissa Kuopion valtion toimijoiden kampushankkeen ensimmäisessä vaiheessa. Kuopion hanke on jo kahdestoista yhteisen työympäristön hanke, jossa olemme mukana, antaen asiakkaillemme tulevaisuudessa mahdollisuuden saada valtion käyntiasiakaspalveluita samasta asiakaspalvelutilasta”, toteaa Digi- ja väestötietoviraston Yhteiset tukipalvelut -yksikön johtaja Erja Kronberg.

Uudistuksen vuoksi aiemmin valtionhallinnon työntekijöiden käyttöön tarkoitettu monitilatoimisto Sesam suljettiin 31.12.2023. Tulevina vuosina Kallanrannan Kampus toimii useiden valtion toimijoiden työympäristönä ja tulee olemaan osa valtakunnallista yhteistentyöympäristöjen verkostoa.

Valtion käytössä ollut vanha kasarmirakennus Puistokadulta jää tyhjäksi yhteisen työympäristön valmistumisen jälkeen eikä valtiolla ei ole käyttöä tiloille. Taloa valmistellaan myyntiin kuluvan vuoden aikana.

Senaatti-kiinteistöt aloittaa koko Kallanrannan korttelin kehittämisen. Kyseessä on koko Kallanrannan kampuksen kattava hanke sekä noin 20 valtion toimijan kokonaisuus, joka koskee lähes tuhatta henkilötyövuotta.

Hankeselvitys ja neuvottelut valtion toimijoiden kanssa aloitetaan vuoden 2024 aikana, ja suunnitelmat etenevät päätöksiin aikaisintaan vuonna 2025. Suunnittelu pyritään tekemään mahdollisimman pienin muutostöin ja hyödyntäen olemassa olevia tiloja. Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota hiilijalanjälkeen. Kokonaisuus voisi valmistua aikaisintaan vuonna 2027.

– Mahdollistamme ennen kaikkea toimistoasiakkaidemme toimitilakuluihin säästöjä. Tilojen käyttäjät maksavat vain todellisten tilatarpeiden mukaista vuokraa ja ylimääräiset tilat voidaan myydä yhteiskunnan kannalta muuhun hyödylliseen käyttöön. Säästyy rahaa ja hiilijalanjälki pienenee”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen hankejohtaja Jyrki Reinikainen.