Kuva: Arkkitehtitoimisto Ajak

Kuopion Savilahdesta tontinluovutuskisa rakennuttajille

Uudenlaisella kumppanuuteen perustuvalla kilpailumallilla haetaan mahdollisimman inspiroivaa ja vaikuttavaa kokonaisratkaisua Kuopion Savilahden alueen kehittämiseksi. Kilpailun päätavoitteena on Savilahden ja Vanhan Varikon alueen potentiaalin tunnistaminen ja sen monipuolinen hyödyntäminen.

Kuva: Arkkitehtitoimisto Ajak

Kuopion kaupunki kutsuu rakennuttajia osallistumaan yhden Suomen kärkihankkeen toteuttamiseen avaamalla laajan tontinluovutuskilpailun 1. vaiheen ajalle 30.1.–11.5.2020. Kilpailu on kaksivaiheinen ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely, joka tähtää kumppanuuskaavoitukseen ja kaupungin omistamien tonttien/maan luovutukseen. Kilpailu on suunnattu rakennusliikkeiden, rakennuttajien, suunnittelijoiden sekä palvelu-, liike- ja/tai muiden alojen yhteisöjen ja yritysten muodostamille yhteenliittymille, ja sen tavoitteena on löytää sopivia kumppaneita kehittämään Vanhan Varikon pohjoisosaa yhdessä kaupungin kanssa jo ennen asemakaavoitusta.

Kilpailutehtävänä on suunnitella alueelle korkeatasoinen ratkaisu, jossa arkkitehtoniset, laadulliset, toiminnalliset, ekologiset sekä tekniset ja taloudelliset vaatimukset on ratkaistu tasapainoisesti ja innovatiivisesti. Kilpailualueelle on tavoitteena sijoittaa noin 80 000–100 000 kem2 asuinrakentamista sekä noin 15 000–25 000 kem2 toimitilarakentamista. Lisäksi alueelle tavoitellaan noin 5 000 kem2 laajuista lähipalvelukeskusta alakoululle ja päiväkodille sekä liikuntaan ja kohtaamisiin kannustavaa rannalta kalliotasanteelle johtavaa puistoakselia.

Yhteenliittymät voivat ilmoittautua kilpailuun laatimalla alueelle kilpailuohjelman mukaisen ilmoittautumisvaiheen (1. vaihe) luonnossuunnitelman. Yhteenliittymän kelpoisuusedellytysten täyttymisestä on mahdollista hankkia kaupungilta hyväksyntä ennen suunnittelun aloittamista. Ilmoittautuneiden joukosta valitaan enintään kaksi parasta yhteenliittymää jatkoon. Kehitysvaiheen aikana (2. vaihe) luonnossuunnitelmia jatkokehitetään yhteistyössä kaupungin kanssa. Kilpailu ratkaistaan 2. vaiheen lopussa valitsemalla voittajiksi enintään kaksi parasta ehdotusta. Voittajaehdotusten perusteella kehitetään yhteistyössä yhteenliittymien kanssa asemakaavaratkaisu, ja valituille rakennuttajatahoille luovutetaan rakennusoikeutta vuokraamalla.

Kilpailuohjelma liitteineen ja taustamateriaaleineen on koottu kilpailun nettisivuille osoitteeseen:
www.savilahti.com/alueluovutuskilpailu. Samalle sivulle kootaan myös kaikki kilpailua koskevat kysymykset ja vastaukset. Lisäksi sivuilla esitellään innovatiivisten ratkaisujen palveluntarjoajia.