Kruunuvuorenrantaan haetaan laadukasta arkkitehtuuria kutsukilpailulla

Hartelan ja kumppanikonsortion toteuttama monimuotoinen korttelikokonaisuus Helsingin Kruunuvuorenrannan Haakoninlahdessa on edennyt arkkitehtuurikilpailuun. Kilpailun tavoitteena on löytää eri asiakasryhmien toiveita ja resursseja vastaava, kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen sekä toteuttamiskelpoinen suunnitelma. Korttelikokonaisuudessa korostetaan asumisen monipuolisia hallintomuotoja, yhteisöllisyyttä ja vihreitä arvoja. Suunnittelun pohjaksi tutkittiin asiakkaiden odotuksia.

Kilpailu on suunnittelukilpailu Kruunuvuorenrannan Haakoninlahti 1 korttelin 49273 länsiosan suunnittelemiseksi ja arkkitehtisuunnittelijoiden valitsemiseksi. Kilpailukutsun ovat saaneet Playa Arkkitehdit Oy, Arkkitehdit Soini & Horto Oy sekä JKMM Arkkitehdit Oy.

Kilpailualueen tonteilla on kerrosalaa 13 600 k-m2. Rakentumassa on asukaslähtöisen ja monimuotoinen korttelikokonaisuus, joka toteutetaan yhdessä Asuntosäätiön, Saraco Oy:n ja A-Kruunu Oy:n kanssa. Hartela toteuttaa kortteliin yli sata vapaarahoitteista omistusasuntoa. Tonteille rakentuu myös ARA-rahoitteista asumisoikeustuotantoa.

– Arkkitehtuurikilpailun lähtötiedoksi tehtiin tutkimustoimisto Kuulaan kanssa asiakastutkimus, jonka avulla selvitettiin kiinnostuneiden asukasryhmien toiveita asuntopohjien, korttelin piha-alueiden ja yhteistilojen suhteen, kertoo hankekehityspäällikkö Johanna Palosaari Hartelasta.

– Tutkimuksessa kohteen sijainti herätti paljon kiinnostusta. Sekä alueen nykyiset että siitä kiinnostuneet asukkaat nostivat luonnon ja meren Kruunuvuorenrannan vahvuuksiksi. Toimiva pohjaratkaisu ja tilan järkevä käyttö olivat vastaajien mielestä tärkeitä seikkoja, asunnon ominaisuuksista parveke tai terassi oli ylivoimaisesti suosituin. Mm. näiden ja monien muiden tutkimuksessa esiin tulleiden seikkojen pohjalta kilpailuun osallistuvat arkkitehtitoimistot lähtevät suunnittelemaan Kruunuvuorenrannan tulevia koteja, Palosaari summaa.

Ehdotusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten määriteltyjen asiakasryhmien toiveisiin ja resursseihin vastataan. Tavoitteena on löytää asiakkaille todellista arvoa tuottavia, toteutettavissa olevia ja arkkitehtisuunnittelulla luotavia innovaatioita.

Laajasalon länsirannalle rakentuvalle Kruunuvuorenrannalle avautuvat upeat näkymät merelle. Alue käsittää kuusi kilometriä rantaviivaa, kartanopuistoja ja kaunista luontoa. Alue vapautui rakentamiselle, kun Laajasalon öljysataman toiminnot päättyivät. 12 500 asukkaan Kruunuvuorenrannan asuntorakentaminen on alkanut vuonna 2014. Kruunuvuorenrannassa monet asuintalot sijaitsevat aivan veden äärellä ja vielä useammasta on merinäköala. Kauimmaisistakin kortteleista on vain kilometri lähimpään rantaan. Rakentaminen on alkanut Gunillankalliosta ja Borgströminmäestä. Rakentaminen etenee Haakoninlahdille, Hopealaaksoon ja Kaitalahteen. 2020-luvun loppuun mennessä on rakennettu noin 6 000 asuntoa.

Kilpailuaika päättyy 16.10. Kilpailu pyritään ratkaisemaan marraskuun 2017 aikana.