Kreatelle uutta liiketoimintaa ratarakentamiseen

Kreate on aloittanut rautateiden sekä kevytraitioteiden sähkörata- ja turvalaiteliiketoiminnat syyskuussa 2022. Tavoitteena on täydentää nykyistä ratarakentamisen tarjontaa ja vahvistaa entisestään rataympäristössä toimimisen mahdollisuuksia.

Kreaten rataliiketoiminnan laajentuminen sähkörata- ja turvalaiteliiketoimintaan on luonnollinen kehityssuunta, kun joukkoliikenteen ja erityisesti kevytraitioteiden merkitys kasvaa. 

– Kasvuhakuisena ja ketteränä yrityksenä tutkimme markkinaa tarkalla silmällä ja etsimme mahdollisuuksia palvelutarjontamme syventämiseen ja laajentamiseen. Suuntaviivoja toimintaamme luovat strategiamme kannalta tärkeimmät megatrendit: kaupungistuminen, digitalisaatio, vihreä siirtymä ja joukkoliikenteen keskittyminen raiteille. Syventämällä osaamistamme muuttuvassa toimintaympäristössä pystymme palvelemaan asiakkaitamme monipuolisemmin, kertoo Kreate-konsernin toimitusjohtaja Timo Vikström.

– Olemme jo markkinajohtaja ratasiltojen ja siirtämällä rakennettavien ratasiltojen toteuttamisessa. Nyt käynnistämämme uudet liiketoiminnat vahvistavat asemaamme johtavien tekijöiden ja kokonaisvaltaisesti rataympäristössä toimivien keskuudessa sekä tukevat tarjontaamme muun muassa ratojen päällysrakennetöissä ja ratojen rakentamisen laajoissa kokonaisurakoissa, Vikström sanoo.

– Urakkakoot ovat kasvaneet, ja sähkö- ja turvalaitetöillä on merkittävä osuus suurissa rataurakoissa niin liikennepaikoilla kuin ratalinjalla. Vastataksemme tarpeeseen olemme rekrytoineet ensimmäiset keskeiset osaajat kumpaankin uuteen tekniikka-alueeseen, sähkörata- ja turvalaitepuolelle, ratayksikön johtaja Timo Leppänen kertoo.

– Ratarakentaminen korostuu jo nyt monissa hankkeissa ja hiilineutraalisuustavoitteiden myötä rakentaminen keskittyy enenevässä määrin rautateiden ja kevytraitioteiden ympärille. Kun pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaista palvelua myös ratarakentamisen puolella, pääsemme mukaan suurempiin tarjouskilpailuihin ja pystymme tukemaan myös muiden yksiköidemme rakentamista, Leppänen sanoo.