Kuva: Kreate

Kreate rakentaa uuden Lillholmenin sillan Paraisille

Kuva: Kreate

Kreaten allekirjoittaman urakkasopimuksen arvo on noin 8 miljoonaa euroa ja tilaajana on Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Vuonna 1982 valmistunut vanha silta on rakennettu maapenkereelle. Maapenkereen maatuki on paalutettu, ja sillan läpän toinen pää on ponttonin päällä.

Vanhan sillan ali on kulkenut veneväylä, jonka pohjoispäässä sijaitsevan läpän alituskorkeus on ollut vain 1,7 metriä. Uuden sillan valmistuttua veneväylää voivat käyttää kaikki alle kuusi metriä korkeat alukset. Läpän avaamistarve vähentyy, joten liikenne sillalla sujuvoituu. Lisäksi sillan hyötyleveys kasvaa yhdeksään metriin, mikä puolestaan lisää sillalla liikkujien turvallisuutta.

– Vanhassa sillassa on ollut viime vuosina paljon käyttöongelmia, joten meille on tärkeää, että läppäsilta saadaan toimintavarmaksi. Uudistuksen myötä poistuu läpän itsepalvelukäyttö ja sillan käyttö tulee turvallisemmaksi. Avaus suoritetaan jatkossa kamerayhteyksien avulla hallitusti valvomosta, kertoo Varsinais-Suomen ELY-keskuksen siltainsinööri Ari Salo.

Nykyinen siltapenkere puretaan koko uuden sillan pituudelta ja veden virtaus parannetaan Kreaten rakentamalla virtausaukolla.

–Pääsemme hyödyntämään osaamistamme monipuolisesti. Silta muodostuu kolmesta erillisestä siltarakenteesta, joista 25 metrin jänteessä oleva keskimmäinen silta on avattava ja sen molemmin puolin rakennamme 4-jänteiset kiinteät siltaosuudet. Veneilyaukon leveys on 10 metriä, kertoo työpäällikkö Timo Hirvasmaa Kreatesta.

Kiinteät siltaosuudet ovat jännitettyjä betonisia jatkuvia palkkisiltoja, ja sillan keskellä oleva silta on vastapainottamaton hydraulitoiminen läppäsilta.

Sillan kaikki tuet perustetaan porapaalujen varaan ja lisäksi osa välituista ankkuroidaan paalun läpi peruskallioon asti. Porapaalutuksen ja ankkuroinnin osalta Kreate tekee yhteistyötä KFS Finlandin kanssa.

– Kiertotaloushengessä pyrimme hyötykäyttämään kaiken purettavan materiaalin. Vanhaa ponttonisiltaa käytämme rakennustöissä ja nykyisen tiepenkan käyttökelpoiset materiaalit hyödynnämme uuden sillan massanvaihdoissa ja tienpenkereissä, kertoo kohteen työmaapäällikkö Tero Haaramäki Kreatesta.