Koskisen investoi vanerin tuotantoon

Puutuoteyhtiö Koskisen investoi Järvelässä sijaitsevalla vaneritehtaalla karattomaan sorvilinjaan, joka tehostaa puun käyttöä ja parantaa mahdollisuuksia aiempaa pienemmän tukkiläpimitan käyttöön viilun valmistuksessa. Investoinnin arvo on noin 2 miljoonaa euroa.

Uusi linja rakennetaan nykyisten sorvilinjojen rinnalle. Sorvilinja toteutetaan kokonaistoimituksena, ja sen asennukset aloitetaan elokuussa 2023. Tavoitteena on ottaa uusi linja käyttöön loppuvuodesta 2023.

– Koska uusi linja on täysin automatisoitu, sen odotetaan olevan erittäin kustannustehokas. Energiatehokkuutensa ansiosta sen hiilijalanjälki on myös pieni, sanoo Koskisen projektipäällikkö Kimmo Ahonen.

Tuotannossaan Koskisen sanoo panostavansa ratkaisuihin, joissa voidaan hyödyntää puuraaka-aine tehokkaasti kokoluokasta riippumatta. Näin läpimitaltaan pienemmät tukkiluokat on jatkossa mahdollista käyttää hiiltä pitkään sitovien tuotteiden valmistukseen. Tämä monipuolistaa Koskisen mukaan myös mahdollisuuksia raaka-aineen saatavuudessa.