Kontulan keskustan arkkitehtuurikilpailu ratkesi

Vaellus-ehdotuksen oli laatinut Arkkitehtitoimisto Opus, maisema-arkkitehtuurista on vastannut Nomaji ja teknisestä erityissuunnittelusta Ramboll Finland.

Kisan kunniamaininnan saivat ehdotukset Pioneria, tekijänään Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit, sekä Remix, tekijänään JKMM Arkkitehdit.

Palkintolautakunnan mukaan Vaellus on korkeatasoista urbaania arkkitehtuuria, ja se on kaupunkikuvaltaan monipuolinen, raikas sekä tarkkaan pohdittu ehdotus, joka kunnioittaa alueen identiteettiä ja mittakaavaa ja ottaa huomioon hiilineutraalisuustavoitteet.

Palkintolautakunta suosittelee, että alueen kehitystä jatketaan voittajatyön pohjalta ja muistuttaa, että ideakilpailun luonteen mukaisesti ehdotetut ratkaisut eivät ole lopullisia. Jatkosuunnittelua tarvitaan mm. purettavien ja säilytettävien rakennusten ja metroradan päälle rakentamisen osalta, alueen monimuotoisuus säilyttäen ja asukkaiden näkemyksiä hyödyntäen.

”Ostari on Kontulan sydän, joten on luontevaa aloittaa uuden Kontulan rakentaminen juuri ostarista. Nyt julkistetun voittajatyön pohjalta on hyvä jatkaa alueen kehitystyötä siten, että alueen monimuotoisuus ja omaleimaisuus säilyvät”, sanoo pormestari Jan Vapaavuori.