Kolmesta korjausrakentajasta OMA Yhtiöt Oy

Suomen Lähiökunnostajat Oy ja Robert Rakennus Oy sekä TL Works Oy kuuluvat Korona Invest Oy:n keräämään yritysryhmään. Toiminnan selkiyttämiseksi konsernille ja tytäryhtiöille on valittu uudet nimet

Kolmella liiketoiminta-alueella toimivat yhtiöt palvelevat asiakkaitaan korjausrakentamisessa, uudisrakentamisen rakennusosatoimituksissa sekä parvekkeiden lasi, alumiini- ja teräsrakenteissa. Konsernin liikevaihto kasvaa kuluvalla tilikaudella yli 35 milj. euroon. Tavoitteena on vähintään 20 prosentin kasvua vuosittain. Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Janne Sievänen.

Korjausrakentamisen tuotannon arvo oli viime vuonna 12,2 miljardia euroa, mikä ylitti uudisrakentamisen tuotannon arvon jo kolmatta vuotta peräkkäin. Olemassa olevan rakennuskannan korjaustarpeet ylläpitävät tasaista kasvua vielä seuraavalla vuosikymmenellä ja luovat edellytykset erikoisosaajien uusille ratkaisuille.

Oma Saneeraus Oy on merkittävä julkisivujen perusparannusten palveluntarjoajista Etelä-Suomessa. Yksikön tärkeimmät asiakkaat ovat kasvukeskuksissa sijaitsevat vuokratalo-, asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöt sekä isännöitsijätoimistot. Yksikön budjetoitu liikevaihto kuluvalle tilikaudelle on 16 milj. euroa.

Oma Rakennus Oy on vaativien muurausten, rappausten, julkisivusaneerausten ja pellitystöiden asiantuntija. Yksikön muurausperinteet juontavat juurensa 1800-luvulle. Yksikön budjetoitu liikevaihto on 16 milj. euroa.

Oma Parveke Oy on vaativien lasi-, alumiini ja teräsrakenteiden moniosaaja ja kehittäjä. Yksikön budjetoitu liikevaihto kuluvalle tilikaudelle on 3 milj. euroa

Korona Invest Oy on yrittäjävetoisesti toimiva pääomasijoitusrahastojen hallinnointiyhtiö, joka on erikoistunut liikevaihdoltaan 2-20 milj. euron suuruisten kasvuyritysten rahoittamiseen.