Näkymä Blominmäelle ilmasta loppukeväällä 2017 (kuva: HSY)

Kolme loppukisassa Blominmäen urakasta

Näkymä Blominmäelle ilmasta loppukeväällä 2017 (kuva: HSY)

Rakennushanke etenee suunnitellusti kustannusarviossaan. Projektinjohtourakan tavoitetoteutusaika on 48 kuukautta, minkä mukaan uusi puhdistamo valmistuu vuoden 2021 lopussa.

Kuntayhtymän hallitus valitsi 25.8.2017 puhdistamon projektinjohtourakan neuvottelumenettelyyn kolme yritystä:

  • YIT Rakennus Oy
  • Lemminkäinen Infra Oy
  • ryhmittymä: Skanska Infra Oy ja Skanska Talotekniikka Oy.

– Tarjoajien valintaperusteena olivat referenssit vastaavan tyyppisistä kohteista, kertoo toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

HSY:n hallitus valitsi 21.4.2017 Blominmäen jätevedenpuhdistamon toteutuksen urakkamuodoksi projektinjohtourakan ja hankintamenettelyksi erityisalojen hankintalain mukaisen neuvottelumenettelyn. HSY lähetti projektinjohtourakan osallistumispyynnön julkaistavaksi kesäkuussa 2017. Urakkaan liittyvät neuvottelut käynnistyvät valittujen yritysten kanssa syyskuun alussa. Neuvotteluvaiheen jälkeinen lopullinen toteuttajan valinta pyritään tekemään joulukuussa 2017.

Puhdistamolouhinnoista valtaosa on tehty

Blominmäessä puhdistamon luolaston louhinnoista valtaosa on jo tehty ja työt jatkuvat pienemmillä louhintatöillä sekä kalliorakenteiden vahvistamisella. Samanaikaisesti tehdään luolatiloissa betonirakenteita, jotka helpottavat varsinaisten rakennustöiden aloittamista. Puhdistamon rakennus- ja varustelutyöt alkavat vuoden 2018 alussa.

Blominmäestä Suomenojalle johtavien viemäritunneleiden toteutussuunnitelmia osittain vielä viimeistellään. Louhinnat Mikkelän ajotunnelista etelään Espoonjoen tasolle ovat käynnissä. Muut tunneliosuudet käynnistyvät vuodenvaihteessa 2017-18.