Kiinteistöliitto: Korjausrakentamisen näkymissä epävarmuutta

Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometriin vastanneista 40 % sanoo, että taloustilanne vaikuttaa heikentävästi taloyhtiön korjauksiin ja ylläpitoon. 59 % ilmoitti, ettei vaikutusta ole.

Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometrin verkkokyselyyn vastasi tänä syksynä 3919 henkilöä, joista 3558 oli taloyhtiön hallituksen edustajia ja 271 isännöitsijöitä. 

Miltei joka toisella Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometriin vastanneista on tänä vuonna taloyhtiössään korjaushanke. Korjaus- ja urakointivaihe on näistä runsaalla puolella yhtiöistä ja tarjouspyyntövaihe joka kuudennella. 

Kaikista vastanneista 26 % arvioi, että heidän taloyhtiönsä korjausrakentaminen kasvaa kuluvana vuonna. 31 % odottaa, että korjaaminen supistuu heidän yhtiössään viime vuoteen verrattuna. Vuodelle 2023 kasvuaodottaa 29 % ja supistumista samoin 29 %.

Lähes 40 % vastaajista ilmoitti, että ajankohtainen taloustilanne vaikuttaa heikentävästi korjaushankkeiden ja ylläpitotoimenpiteiden toteutumiseen. 59 % vastaajista ilmoitti, ettei taloustilanteella ole vaikutusta toimenpiteiden toteutumiseen.

Varautumista nouseviin korjauskustannuksiin on tehty 35 %:ssa yhtiöistä. 19 %:n mukaan tarjoushinnoissa on nähtävissä nousua.

Kyselyn mukaan putkistohankkeet, lämmitysjärjestelmän uudistaminen, latausinfran rakentaminen ja rakennusten ulkokuoren hankkeet ovat yleisimmät korjaushankkeet kerrostaloissa tänä vuonna. Lämmitysjärjestelmä-  ja latausinfrahankkeiden lisäksi nousua on havaittavissa myös aurinkosähköhankkeiden määrässä.

Alkavalla viisivuotiskaudella kerrostaloissa sähköautojen latauspisteet ovat yleisin hanke, sitten ulkovaipan ja putkistojen korjaukset. 

Korjauslainojen saatavuudessa on lainatarjousten perusteella tapahtunut hieman heikennystä kevääseen ja viime syksyyn nähden. Enintään yhden lainatarjouksen saaneiden määrä on kasvanut 44 %:iin. Vastaajista 5 % ei ollut saanut yhtään rahoitustarjousta. 77 % vastaajista arvioi lainansaannin pysyneen ennallaan. 

74 % vastaajista odottaa heikentyviä lainaehtoja. Taloyhtiöiden korjauslainojen lainamarginaalin mediaani on vastaajien mukaan nyt 0,93 % (keväällä 0,85). Korjauslainojen korkosuojauksesta ilmoitti hieman alle 10 % vastaajista.