Kauppakeskus Mylly
Kuva: Kauppakeskus Mylly

Kauppakeskus Myllylle kansainvälinen turvallisuussertifikaatti

Kauppakeskus Mylly
Kuva: Kauppakeskus Mylly

SAFE Retail Destination© -sertifikaatti myönnetään kauppakeskuksille, jotka noudattavat kansainvälisiä riski- ja turvallisuusstandardeja ja alan parhaita käytäntöjä. Myllyn toimitusjohtaja Kati Kivimäki uskoo, että turvallisuus nousee entistä merkittävämmäksi tekijäksi kauppakeskuksissa tulevaisuudessa.

Maailmanlaajuisesti käytössä olevan Safe Retail Destination© -turvallisuussertifikaatin myöntää SAFE Shopping Centers, joka on riippumaton kauppakeskusalan riskienkartoitusasiantuntija.

– Olemme satsanneet paljon siihen, että asiakas kokee olonsa turvalliseksi ja miellyttäväksi Myllyssä. Sertifikaatti osoittaa, että otamme turvallisuuteen liittyvät asiat vakavasti ja osaamme hoitaa ne hyvin, kertoo toimitusjohtaja Kati Kivimäki Kauppakeskus Myllystä.

Johtaminen ja käytäntö testattu

Sertifikaatin saaminen edellyttää turvallisuusauditointia, jossa selvitettiin muun muassa Kauppakeskus Myllyn turvallisuusasioiden johtamista, dokumentointia ja yhteistyötä viranomaisten kanssa. Lisäksi auditoinnissa testattiin kiinteistön turvalaitteiden toiminta. Asiat kartoitettiin asiakkaan, vuokralaisen ja kiinteistön omistajan näkökulmasta.

– Kävimme läpi satoja erilaisia asioita ja dokumentteja ja kiersimme koko kauppakeskuksen: asiakastilat, huoltokäytävät, pysäköintialueet sekä konehuoneet. Testasimme myös asiakasturvallisuutta, muun muassa hissien ja inva-wc-tilojen hätäpainikkeet ja avun saamiseen kuluvan ajan. Saimme kiitosta hyvästä dokumentaatiosta ja sitoutumisesta turvallisuuden kehittämiseen, kertoo Kati Kivimäki.

Yhteistyössä viranomaisten ja asiakkaiden kanssa

Kauppakeskus Mylly on tehnyt tiivistä yhteistyötä alueen pelastusviranomaisten kanssa viime vuodet.

– Olemme järjestäneet säännöllisesti poistumisharjoituksia vuokralaisten, henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Lisäksi vuosi sitten joulukuussa poliisi ja muut pelastusviranomaiset harjoittelivat poikkeustilannetta kauppakeskuksessa, kertoo Kivimäki.

Turvallisuutta kehitetään myös yhteistyössä asiakkaiden ja vuokralaisten kanssa.

– Asiakkaat ovat muun muassa ehdottaneet, että pysäköintialueen risteyskohtiin lisättäisiin peilejä. Tämä oli hyvä, turvallisuutta parantava ehdotus ja toteutimme sen heti.

Turvallisuuden merkitys kasvanut kauppakeskuksissa

Kati Kivimäki uskoo, että turvallisuus nousee entistä tärkeämmäksi kauppakeskusalalla tulevaisuudessa.

– Tapahtumat maailmalla ja lähiympäristössämme ovat korostaneet turvallisuusasioiden merkitystä myös kauppakeskuksissa, painottaa Kivimäki.

Turvallisuussertifikaatin myöntävän SAFE Shopping Centersin toimitusjohtaja Erik Engstrand on samaa mieltä.

– Suomalaiset kauppakeskukset ovat hyvin kiinnostuneita turvallisuudesta ja sitoutuneet sen kehittämiseen. Vastuulliset kauppakeskukset ovat ymmärtäneet, että niillä on uudenlaisia ja aiempaa isompia vastuita, joihin pitää valmistautua.