Kaukaan Voima Oy. Kuva: Lentokuva Vallas Oy

Kaukaan Voiman lentotuhka hyötykäyttöön

Lappeenrannassa sijaitsevan Kaukaan Voiman voimalaitoksessa syntyvä lentotuhka on saanut ELY-keskukselta sivutuote-statuksen syvästabilointiin sekä metsälannoitekäyttöön. Kaukaan Voiman CHP-laitos tuottaa prosessihöyryä UPM Kaukaan tehtaalle, kaukolämpöä Lappeenrannan Energialle sekä sähköä.

Kaukaan Voima Oy. Kuva: Lentokuva Vallas Oy

– Statuksen myötä energiantuotannon sivutuotteena syntyvää lentotuhkaa ei enää luokitella jätteeksi kyseisissä käyttökohteissa, eikä sille siis tarvitse hakea ympäristölupaa hyötykäyttöön syvästabiloinnissa. Tämä keventää prosessia varsinkin tuhkan jatkojalostajan kannalta ja säästää huomattavasti aikaa, Kaukaan Voiman voimalaitospäällikkö Juha Vuolteenaho sanoo.

Kaukaan Voiman mukaan sen lentotuhkaa viedään tällä hetkellä maarakentamisen koestabilointikäyttöön sekä metsälannoitteeksi. 

Syvästabiloinnissa tuhkalla korvataan sementtiä, jota on käytetty sideaineena maaperän lujittamisessa. 

 –  Lentotuhkan sivutuotestatus on hyvä esimerkki tavasta, jolla kiertotalousratkaisuja voidaan nopeuttaa ja yksinkertaistaa jo nyt. Tuhkan kohdalla etua syntyy samalla ainakin rakennus- ja metsätalousaloille, Pohjolan Voiman vastuullisuuspäällikkö Katja Permanto sanoo.  

Pohjolan Voima Oyj omistaa Kaukaan Voimasta 54 % ja Lappeenrannan Energia 46 %.