solar
Kuvan aurinkovoimala ei liity uutisen hankkeisiin. Kuva: Kev/Pixabay

Kauhajoelle ja Loimaalle suunnitellaan suuria aurinkovoimapuistoja

Energiayhtiö OX2 suunnittelee teollisen mittakaavan aurinkovoimapuistoja Kauhajoelle Etelä-Pohjanmaalle ja Loimaalle Varsinais-Suomeen. Kauhajoen puisto voisi tuottaa vuosittain 460 gigawattituntia energiaa, Loimaan puisto 59 gigawattituntia.

Kuvan aurinkovoimala ei liity uutisen hankkeisiin. Kuva: Kev/Pixabay

Kauhajoelle suunnitteilla oleva Aurinkonevat-hanke on teholtaan noin 500 megawattia, ja sen vuosittainen energiantuotanto on noin 460 gigawattituntia. Se on OX2:n mukaan yksi Suomen suurimmista aurinkovoimahankkeista. Loimaalle suunnitellun Keinusuo-hankkeen teho on noin 60 megawattia ja vuosittainen energiantuotanto noin 59 gigawattituntia. Hankkeiden tehot ja tuotantomäärät tarkentuvat suunnittelun edetessä.

OX2:n mukaan hankkeiden tekninen suunnittelu, ympäristöselvitykset ja luvitus on käynnistetty. Tarvittaessa hankkeissa toteutetaan myös ympäristövaikutusten arviointimenettely YVA, jonka tarveharkinnasta vastaa ELY-keskus. Tavoite on, että kummankin hankkeen rakentaminen päästäisiin aloittamaan seuraavien 2–4 vuoden kuluessa.

– Aurinkovoima on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti nopeimmin kasvava energiamuoto. Voimakkaan kasvun taustalla vaikuttavat kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, tekniikan kehittyminen ja tuotantokustannusten lasku. Teollisessa mittakaavassa toteutettuna aurinkovoima on sijoittajille houkutteleva investointi. Suomella on erittäin hyvät mahdollisuudet tulla edelläkävijäksi teollisen mittakaavan aurinkovoimassa Pohjois-Euroopassa. Lähdemme edistämään ensimmäisiä aurinkovoimapuistojamme Suomessa hyvässä yhteistyössä maanomistajien ja kuntien kanssa, OX2 Suomen aurinkovoiman liiketoimintajohtaja Saku-Matti Mäki sanoo.

OX2:lla on suunnitteilla yhteensä 13 aurinkovoimapuistohanketta eri puolilla Eurooppaa.  Yhtiö vastaa hankkeiden kehittämisestä, rakentamisesta ja myynnistä sekä valmiiden aurinkovoimapuistojen teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista. OX2 toimii Ruotsissa, Suomessa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Romaniassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa ja Kreikassa. Yhtiön pääkonttori on Ruotsissa, ja vuonna 2022 sen liikevaihto oli noin 680 miljoonaa euroa.