Varman puurakenteinen toimitila nousee osoitteeseen Katajanokanlaituri 4.

Katajanokan puisesta toimistorakennuksesta kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu

Varma käynnistää kansainvälisenä arkkitehtuurikutsukilpailuna toteutettavan uuden puurakenteisen toimitilahankkeen suunnittelun Katajanokanlaituriin. Uusiutuvasta luonnonmateriaalista rakennettavaan toimitilarakennukseen valmistuvat nykyaikaiset tilat Stora Enson uudelle pääkonttorille. Varmalla on suunnitelmissa sijoittaa rakennukseen myös hotelli.

Varman puurakenteinen toimitila nousee osoitteeseen Katajanokanlaituri 4.

Varma tavoittelee puurakenteisesta toimitilahankkeesta noin 20 000 neliön kokonaisuutta, josta Stora Enson käyttöön tulevien tilojen koko on noin 5 500 neliötä. Varma on aloittanut rakennukseen sijoittuvan hotelliyrittäjän etsinnän. Hotellin ja Stora Enson pääkonttorin lisäksi rakennukseen tulee toimistotiloja muille yrityksille ja palveluntarjoajille.

– Vastuullisena kiinteistöjen omistajana haluamme edistää puurakentamista. Puu pienentää kiinteistöjen hiilijalanjälkeä ja tukee myös hiilineutraaliustavoitteitamme. Katajanokan lisäksi meillä on suunnitteilla puurakenteinen toimistotalo Keilaniemen Portti, jonka rakentaminen on tarkoitus käynnistää 2020. Olemme iloisia, että saamme tehdä yhteistyötä Stora Enson kanssa, joka on puurakenteisen hankkeen toteuttamiseen paras mahdollinen kumppani, kiinteistöistä vastaava sijoitusjohtaja Ilkka Tomperi sanoo.

– Uusiutuvien materiaalien yhtiönä me Stora Ensossa haluamme pääkonttorimme sijaitsevan vastuullisesta ja uusiutuvasta puusta toteutetussa rakennuksessa. On hienoa olla osana toteuttamassa modernia maailmanluokan puurakentamista Helsinkiin ja luomassa samalla ensiluokkaisia työtiloja henkilöstöllemme, Stora Enson Suomen maajohtaja Seppo Parvi sanoo.

Tontin osoite on Katajanokanlaituri 4. Varma ja Stora Enso tekevät tilojen käytöstä pitkäaikaisen vuokrasopimuksen. Vastuullisuusnäkökulmat laajasti huomioivalle rakennukselle tullaan hakemaan LEED Platinum -ympäristösertifikaatti.

Kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu huomioi arvokkaan rantatontin 

Katajanokan hankkeesta järjestetään kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu kutsukilpailuna, millä halutaan varmistaa rakennuksen korkea arkkitehtoninen laatu ja hankekokonaisuuden suunnittelu avoimesti. Rakennuksen suunnittelussa otetaan huomioon merellisen rantaviivan asettamat maisemalliset vaatimukset, kulkureitit, ympäristö ja tontin keskeinen sijainti. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Stora Enson ja Helsingin kaupungin kanssa.

– Helsingille tämä on hyvin kannatettava hanke ja merkittävänä toimitilahankkeena tukee Helsingin keskustan elinvoimaa. Korkeatasoinen puuarkkitehtuurikohde on hyvin linjassa kaupungin kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden kanssa. Mielestäni on tärkeä pitää huolta siitä, että arvokkaalle tontille tuleva rakennus luo myös viihtyisää ja elävää kaupunkitilaa, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Asemakaavoitus käynnistyy vuoden vaihteessa. Kaavan valmistelu ja arkkitehtuurikilpailu ajoitetaan niin, että avoin ja osallistava keskustelu kilpailuehdotuksista toteutuu. Rakennuksen on tarkoitus valmistua 2023.