Atlas, JKMM Arkkitehdit

Kansallismuseon lisärakennuksen suunnittelukilpailun voitti JKMM Arkkitehtien Atlas

Museovirasto, Suomen kansallismuseo ja Senaatti-kiinteistöt järjestivät kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun Kansallismuseon lisärakennuksen suunnittelusta. Kilpailun ensimmäiseen, ideointivaiheeseen saatiin 185 ehdotusta, joista kutsuttiin kilpailun toiseen vaiheeseen viisi kiinnostavinta ideaa. Palkintolautakunta valitsi koko kilpailun voittajaksi ehdotuksen Atlas, jonka tekijäksi paljastui JKMM Arkkitehdit. Kilpailun tulos julkistettiin 5.12. Kansallismuseossa järjestetyssä tilaisuudessa.

Atlas, JKMM Arkkitehdit

Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi Senaatti-kiinteistöjen operatiivinen johtaja, arkkitehti Juha Lemström, joka luonnehti kilpailua erittäin onnistuneeksi. Kilpailu herätti laajaa kiinnostusta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

”Kansallismuseo on yksi valtion arvokohteista. Erityisesti valtiolle tärkeissä kohteissa, kuten Kansallismuseossa, hyödynnetään Senaatin toimintatavan mukaisesti arkkitehtuurikilpailuja parhaan mahdollisen lopputuloksen varmistamiseksi”, toteaa Lemström.

Lisärakennus suunnitellaan nykyisen museorakennuksen yhteyteen, ja se sijoittuu osittain maan alle. Muunneltava uudistila mahdollistaa esimerkiksi kansainvälisten suurnäyttelyiden rakentamisen Kansallismuseoon sekä konferenssien ja konserttien tuomisen tiloihin. Kokonaissuunnitelmassa haluttiin myös aktivoida Kansallismuseon tontilla sijaitseva pihapuisto, joka on nytkin avoinna yleisölle, mutta joka uudessa museokokonaisuudessa nousee keskeisempään rooliin avoimena keitaana keskellä Helsinkiä.

Tarkoituksena on, että voittanut suunnitteluryhmä lähtee yhdessä Senaatti-kiinteistöjen ja Kansallismuseon kanssa kehittämään kilpailuehdotuksesta toteuttamiskelpoiset luonnossuunnitelmat. Suunnitelmien valmistuttua tehdään rakentamispäätös. Senaatti vastaa kehitysprojektin organisoinnista ja johtamisesta sekä rakennushankkeen rahoituksesta, mikä edellyttää Kansallismuseon sitoutumista lisärakennuksen vuokraamiseen. Suunnitelman mukaisesti uusi museorakennus ja pihapuiston kokonaisuus avautuisi yleisölle vuonna 2025.

Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on noin 9000 rakennusta, joista lähes 600 on suojeltua rakennusta. Senaatti huolehtii yhteisen kansallisomaisuutemme arvon säilymisestä ja toimii suojeluun liittyvissä asioissa tiiviissä yhteistyössä Museoviraston kanssa. Museoviraston omat museokohteet siirtyivät Senaatti-kiinteistöjen hallintaan vuoden 2014 alusta.

Kilpailun voittajien esittelyt sekä kuvamateriaali www.uusikansallinen.fi