Kuva: Kalasatamasta Pasilaan -hanke

Kalasataman ja Pasilan välille rakentuva uusi raitiotiehanke edistyy

Kuva: Kalasatamasta Pasilaan -hanke

Kalasatamasta Pasilaan ulottuva raitiotie­hanke, jonka liikennöinti on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2024, edistyy. Hankkeessa rakennetaan 4,5 kilometriä uutta raitio­tietä Nihti-Kalasatama-Vallilanlaakso-Pasila välille. Bravida auttaa osaltaan saamaan raitio­vaunut liikkeelle tehdessään Pasilan ja Sompasaaren sähkönsyöttö­asemiin erilaisia talotekniikan töitä.

Bravida on osallistunut projektiin talo­teknisenä asiantuntijana, tuoden panoksensa infra­struktuurin kehittämiseen. Pasilaan Bravida toteuttaa lämmön, ilman­vaihdon ja jäädytyksen sekä käännös­paikan omaavaan Sompasaareen näiden lisäksi vielä veden.

”Koska kyseessä on sähkönsyöttöasema ja vesi kulkee jäähdytys­laitteissa, on otettava huolellisesti huomioon kaikki linjat ja varo­toimenpiteet niin, ettei vesi missään tilanteessa pääse kosketuksiin sähkö­laitteiden kanssa. Kohteen sähkö­laitteet on totta kai suojattu vedeltä, mutta siitä huolimatta huolellinen suunnittelu ja toteutus on tärkeää tehdä niin, että kaikki mahdolliset riskit on arvioitu”, LVI-yksikön päällikkö Ossi Viik kuvailee.

Samalla urakassa on otettava huomioon, että töitä tehdään ahtaassa kaupunki­ympäristössä. Asennukset tapahtuvat muiden työmaa-alueiden keskellä, mikä on logistisesti haastava ympäristö ja aika­taulut sekä työn suorittaminen on suunniteltava tarkkaan.

Myös kiinteistöjen talotekniikka­urakka tehdään huolellisesti. ”On rakentamisen kannalta vastuullista tehdä toimen­piteet kiinteistöissä niin, että ne palvelevat kiinteistöjen pitkä­ikäisyyttä ja hyvin­vointia pitkällä aikavälillä. Samalla laadukkaan talo­teknisen toteutuksen avulla voidaan saada aikaan säästöjä”, Viik kertoo. Itse kiinteistöt on tarkoitettu palvelemaan mahdollisimman pitkään, joten materiaalien laatuun on panostettu.

”Hanke on merkittävä kaupunkikehitys- ja raitioliikenne­hanke Helsingissä. Uuden raitiotien sähkönsyöttö­asemat ovat oleellinen osa järjestelmässä, ja myös toteutuksen kannalta syöttö­asemat ovat mielen­kiintoinen ja haastava kokonaisuus”, hankkeen Karaatti-allianssin projektipäällikkö Jonna Tuomiranta kuvailee.

Projektin menestys vaatii eri rakennustekniikoiden huolellista yhteensovittamista, jossa Bravida on yksi monista osallistuvista tahoista. Yrityksen panos on osa laajempaa kokonaisuutta, jonka toteuttaa GRK.