Jyväskylän Seppälän Prismasta löytyi paljon energiaa kierrätettäväksi

ARE suunnitteli ja toteutti Jyväskylän Seppälän Prismaan uuden lämpöpumppuihin perustuvan energiankierrätysjärjestelmän, joka otettiin käyttöön joulukuussa 2022. Toistaiseksi järjestelmä on säästänyt 500 MWh kaukolämpöä ja käyttänyt 100 MWh sähköä. 

Seppälän Prisma on avattu vuonna 2016, ja sen bruttopinta-ala on 40 000 neliötä. Rakentamisvaiheessa kiinteistöön oli rakennettu lämmöntalteenotto kaupankylmän lauhteesta. 

Osuuskauppa Keskimaa kilpailutti talvella 2022 energiankierrätysjärjestelmän hankinnan suunnittele ja toteuta -mallilla. ARE valittiin kilpailutuksessa toteuttamaan hanketta, jossa autohallin poistoilmaan sitoutunutta energiaa oli tarkoitus hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti jatkossa kiinteistön lämmitystarpeisiin. 

ARE:n ja tilaajan edustajat löysivät projektin aikana myös useita muita kiinteistöstä löytyviä lämmönlähteitä, joita voitaisiin liittää osaksi energiakierrätysjärjestelmää. 

– Tässä tapauksessa energiansäästöt ensimmäisenä lämmityskautena puhuvat puolestaan, ja toteutuneiden säästöjen perusteella voidaan todeta, että myös hankkeen aikana tehdyt lisäinvestoinnit olivat hyvin kannattavia, SOK Kiinteistöässän projektipäällikkö Riku Raitava toteaa.

ARE:n teknologiapäällikkö Tuomas Hokkanen kertoo, että uusissakin kiinteistöissä on paljon hukkaenergianlähteitä, joita kierrättämällä saadaan säästettyä paljon ostoenergiaa. 

– Suomessa kulutettu sähkö on yhä vihreämpää, ja tämän tyyppisillä energiankierrätyshankkeilla paitsi säästetään merkittävät määrät energiaa myös vähennetään lämmityksen hiilidioksidipäästöjä parhaimmillaan jopa kymmenesosaan entisestä, Hokkanen sanoo.

– Lämpöpumpun hyötysuhde kertoo, kuinka tehokkaasti kulutettu sähköenergia saadaan muutettua lämpöenergiaksi. Seppälän Prisman lämpöpumpun hyötysuhde COP 5 tarkoittaa, että yhdellä kilowatilla saadaan tuotettua 5 kilowattia lämpöenergiaa,  Tuomas Hokkanen kertoo.