Havainnekuva Bunkkeri piha. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy

Jätkäsaaren Bunkkerin kehittäjäksi ehdolla SRV

Jätkäsaaren Bunkkeriin on tarkoitus rakentaa uimahalli, liikuntatiloja sekä noin 300 asuntoa. Hankkeen toteutumisesta päätetään tänä keväänä.

Kiinteistölautakunta käsitteli 7. huhtikuuta Jätkäsaaren Bunkkerin toteutuskilpailun ratkaisua ja päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Bunkkerin kehittäjäksi ja uudeksi omistajaksi valitaan SRV Rakennus Oy, jolle kaupunki myisi Bunkkerin. Kiinteistökaupan kokonaisarvo on noin 23 miljoonaa euroa.

Myytävän määräalan suuruus on noin 8 600 m². Rakennusoikeutta Bunkkeriin on tulossa noin 34 000 kerrosneliömetriä, josta hieman alle puolet varataan uimahallia ja muita liikuntatiloja varten. Lisäksi SRV Rakennus Oy:n laatimien suunnitelmien mukaan Bunkkerin kolme ylintä kerrosta puretaan ja niiden päälle rakennetaan kymmenen uutta kerrosta, joihin tulee noin 300 asuntoa.

Kilpailuehdotuksen toteuttamiseksi tarvittavaa asemakaavamuutosta on valmisteltu toteuttamiskilpailun rinnalla, ja se hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 16. helmikuuta.

Havainnekuva Bunkkeri piha. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy
Havainnekuva Bunkkeri piha. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy

Käytännöllisiä tiloja arkkitehtuurista tinkimättä

”Liikuntavirasto on ollut tiiviisti mukana suunnittelemassa tiloja, jotta niistä varmasti saataisiin käyttäjien toiveiden mukaiset. SRV:n kilpailuehdotus täyttää hankekokonaisuudelle asetetut toiminnalliset, taloudelliset, aikataululliset ja kaupunkikuvalliset tavoitteet. Suunnitelma edustaa myös korkealaatuista ja aivan poikkeuksellista arkkitehtuuria. Bunkkerista syntyy merkkirakennus, joka herättää jo kansainvälistäkin huomiota”, kertoo kiinteistöjen kehittämispäällikkö Minna Aarnio kiinteistövirastosta.

Bunkkerin liikuntatilojen käyttömenojen arvioidaan olevan kaupungille noin 5,5 miljoonaa euroa vuodessa, josta vuokran ja käyttökustannusten osuus olisi 4 miljoonaa euroa ja henkilöstökulujen osuus 1,5 miljoonaa euroa.Liikuntavirasto arvioi uimahalli- ja liikuntatilojen pääsylipputuloiksi 3 miljoonaa euroa vuodessa. Kiinteistövirastossa on arvioitu, että pelkkä Bunkkerin kunnostaminen maksaisi 35 miljoonaa euroa.

Liikuntalautakunta käsitteli Bunkkerin vuokratilojen hankesuunnitelmaluonnosta 4. helmikuuta, ja antoi siitä kiinteistövirastolle puoltavan lausunnon. Mikäli suunnittelu ja asemakaavamuutos etenevät aikataulussa, Bunkkerin tiloja päästään rakentamaan keväällä 2017.

Keväällä 2015 käynnistetyn toteutuskilpailun tavoitteena on ollut löytää Bunkkerille uusi omistaja, joka toteuttaa rakennukseen alueen koululaisia, asukkaita sekä liikuntaseuroja palvelevat liikuntatilat ja uimahallin. Liikuntatilojen on valmistuttava kesään 2019 mennessä, jolloin alueelle valmistuu peruskoulu. Kaupunki sitoutuu tekemään tiloista vuokrasopimuksen 25 vuodeksi.

Seuraavaksi hanketta käsitellään kaupunginhallituksessa 18. huhtikuuta, jonka jälkeen se etenee kaupunginvaltuustoon.