Ilmastonmuutoksesta lisärasitusta: Julkisivu tarvitsee säännöllisiä kuntotutkimuksia

Professori Matti Pentti toteaa, että tärkeintä uusissa ja korjatuissa julkisivuissa on, että rakenne toimii rakennusfysikaalisesti oikein. Hyvään lopputulokseen tarvitaan onnistunut suunnittelu ja toteutus sekä testatut materiaalit. 

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Tampereen yliopiston Rakennetun ympäristön tiedekunnan rakennustekniikan yksikön päällikkö, professori Matti Pentti toteaa, että julkisivukorjauksissa tarvitaan hyvät suunnittelijat, perusteellinen julki­sivun kuntotutkimus ja onnistunut korjaus, ettei rakenteisiin jää piileviä vikoja.

Pentin mukaan korjaamisessa pitää nyt ottaa huomioon myös ilmastonmuutoksen aiheuttamat tulevat lisärasitukset julkisivuille.

– Materiaalien ja rakenteiden valinta on tehtävä sen mukaan, että viistosateet eivät aiheuta ongelmia, ja lisäeristys niin, että rakenteet pysyvät kunnossa.

– Lisääntyvä kosteus voi aiheuttaa lisääntyvää likaantumista ja kasvustojen syntyä erityisesti sateelle altteimpiin pintoihin ja rakennuksen varjopuolelle. Julkisivuun voi tulla aiempaa helpommin mikrobikasvustoa, siksi tulevaisuudessa tarvitaan tiivis ilman- ja höyrynsulku myös kivirakenteeseen. Riskipaikkoja kosteuden ja mikrobien etenemiselle rakenteisiin ovat halkeamat, raot ja muut kosteutta keräävät kohdat. Ilmatiivis kalvo tai kerros eristeen sisäpinnassa estää haitallisten mikrobien kulkeutumisen julkisivun läpi sisäilmaan.

Pentti toteaa, että korjauksen yhteydessä voi olla tarvetta muuttaa julkisivun materiaaleja, jotta rakennus pärjää jatkossa paremmin. Hän ei kuitenkaan halua listata materiaalien parhaimmistoa. 

– Kaikista keskeisistä julkisivumateriaaleista on tehtävissä kestävä julkisivu, kaikissa on hyviä ja huonoja puolia. Valittujen tuotteiden pitää olla testattuja, ja sadeveden käyttäytymistä pinnoilla pitää pohtia. Tiilessä, betonissa ja rappauksissa täytyy varmistua pakkasenkestävyydestä. Vaalea betoni voi raidoittua likaiseksi lisääntyvien sateiden myötä, joten se tarvitsee vettähylkivän pinnoitteen. Myös metallipinnat ja rappaus tarvitsevat suojaavia pinnotteita. Graffitien poiston kannalta puhtaaksi muurattu tiili ei ole paras vaihtoehto, vaan joku uudelleen pinnoitettava julkisivu on turvallisempi.

– Ja jos materiaalilla on vain 30 vuoden käyttöikä, suunnitellaan julki­sivu niin, että sen korjaaminen on helppoa.

Eristerappaus tarvitsee lisätutkimusta

Tampereen yliopiston rakennustekniikan yksikössä on viime vuosina tutkittu eristerappausta, jota on käytetty betonisten julkisivujen korjauksessa ja yhä enemmän myös uudisrakentamisessa. 

Niin sanotussa peittävässä korjauksessa vanhaa ulkokuorta ei pureta, vaan sen päälle kiinnitetään eriste rappauksineen. Menetelmän ohutlaastiversiossa eristeen pinnalle tulee ohut lasikuituverkolla vahvistettu rappaus. Paksulaastiversiossa eristeen pinnalle tulee kolme kerrosta rappausta, joka vahvistetaan teräsverkolla. 

Ohutrappauksen pitäisi kestää noin 25 vuotta ja paksurappauksen noin 30 vuotta, jos julkisivua huolletaan aktiivisesti. Jotkut eristerapatut pinnat ovat kuitenkin halkeilleet jo muutama vuosi valmistumisen jälkeen. Tutkimusten mukaan halkeilun syynä on yleensä huolimattomuus suunnittelussa ja toteutuksessa. Halkeamien tai huonosti tehtyjen tiivistysten kautta rakenteeseen pääsee kosteutta.

– Eristerappausta pitäisi tutkia lisää. Pitäisi selvittää, mikä on tilanne yleisesti kentällä, onko rakenteissa mikrobikasvustoa ja pitääkö rakenteen ohjeistusta muuttaa, Matti Pentti toteaa.

Puujulkisivu voi olla pitkäikäinen

Puun kestosta julkisivumateriaalina on vahvaa näyttöä.

– Puun pitkäikäisyys julkisivussa on mahdollista, jos se tehdään oikein. Suomessa on vanhoja puukaupunkeja, joissa on edelleen vanhoja puuverhouksia: vanhaa kovaa puuta 1800-luvun metsistä, paksut 1,5 tuuman julkisivulaudat ja pitkät räystäät suojaamassa julkisivua, Matti Pentti sanoo.

Vanhoissa puujulkisivuissa on nykyistä vähäisempi lämmöneristys, ja suurempi lämpövirta kuivattaa rakennetta. Korjauksia puujulki­sivuun voidaan tehdä vaikka lauta kerrallaan.

Pentin mukaan väärin tehtynä puujulkisivu on lyhytikäinen, ja sitä väärin tekemistä on käyttää julkisivussa ohutta puuta ja huonoa detaljiikkaa.

– Metsäalan pitää miettiä puutavaran lajittelua. Löytyisikö kaupalliseen käyttöön, uusien puurakennusten julkisivuun riittävästi karujen kasvupaikkojen tiiviskasvuista puuta?

– Puujulkisivun kestävyyttä pitää tutkia lisää; mitä ilmastonmuutos vaikuttaa, miten korkeamman rakennuksen puujulkisivu pitäisi tehdä ja kuinka estää levän kasvu pinnalla, Pentti toteaa.

Tarvitaan ahkerampaa kunnossapitoa

Matti Pentti toteaa, että julkisivun kulutuksen- ja kolhunkestävyys on usein jäänyt miettimättä, varsinkin julkisten ja liikerakennusten ratkaisuissa maan pinnassa. 

– Pinnoissa näkyy paljon vaurioita esimerkiksi rakennuksissa, joissa on käytetty herkkää peltilistaa tai heikkoja laattapintoja lumenpoistoalueilla. Kun talonmiestä ei ole, kolhut säilyvät korjaamatta vuosikausia. 1920- ja 1930-luvuilla tehdyt järeät luonnonkiviperusmuurit ovat kestäneet hyvin kulutusta, Pentti toteaa.

Pentti harmittelee, että julkisivujen ylläpitävää huoltoa kuten pesua, pintakäsittelyjä sekä saumojen ja pellitysten korjausta tehdään liian vähän, vaikka julkisivun ulkonäön pilaantuminen on merkittävä vaurio, joka vaikuttaa kiinteistön arvoon.  

Matti Pentin mukaan esimerkiksi 1970-luvulla julkisivut olivat kuitenkin paljon huonokuntoisempia kuin nyt.

– Esimerkiksi rapattujen julkisivujen korjausosaaminen meinasi silloin hävitä kokonaan. 1990-luvulla tutkittiin ja kehitettiin paljon, korjaamisen systemaattisuus kehittyi, ja nyt kaikenlaisten julkisivujen korjaaminen on iso bisnes ja sitä osataan tehdä.

Pentti toteaa, että julkisivu tarvitsee säännöllisiä kuntotutkimuksia. 

– Vaikkei heti tutkimuksen jälkeen olisi tarvetta korjauksiin, saatu tieto julkisivun kunnosta on arvokas: sillä otetaan kunto haltuun tulevaisuuden korjauksia varten. n

Tämä artikkeli on tiivistelmä professori Matti Pentin haastattelusta Projektiuutisten numerossa 2/2021.

Teksti: Jaana Ahti-Virtanen