Ilkka Iittiläinen

Ilkka Iittiläinen Betolar Oyj:n operatiiviseksi johtajaksi

Ilkka Iittiläinen (DI, OTM, MBA) on nimitetty Betolar Oyj:n operatiiviseksi johtajaksi (Head of Operations) ja johtoryhmän jäseneksi. Tehtävä on Betolarissa uusi. Hän aloittaa tehtävässään 30.3.2022 ja raportoi toimitusjohtaja Matti Löppöselle.

Ilkka Iittiläinen

Ilkka Iittiläinen on aiemmin toiminut vaativissa kansainvälisissä hankinnan ja logistiikan johtotehtävissä. Hän toimi Neste Oyj:n palveluksessa 2001–2020 useissa eri tehtävissä, kuten konsernin hankintajohtajana sekä konsernin logistiikkajohtajana ja tämän jälkeen rakennusalalla DEN Group Oy:n hankinta- ja kehitysjohtajana.

– Globaalien logistiikkaketjujen sekä asiakkaiden tuotannon tukemiseen liittyvien tehtävien johtaminen vaatii Betolarin liiketoiminnan laajentuessa vahvaa kansainvälistä osaamista. Ilkalla on merkittävää kokemusta hankintatoimen sekä uusiutuvien ja kiertotalousraaka-aineiden toimitusketjujen ja logistiikan johtamisesta globaalisti, Löppönen sanoo.

– Betolarin kasvava liiketoiminta perustuu hankinta- ja logistiikkaketjujen tehokkaaseen hallintaan. Yhtenä keskeisenä alueena ovat kemikaalien ja sivuvirtamateriaalien logistiikka asiakkaiden ja materiaalitoimittajien välillä. Asiakkaiden tukeminen Betolarin ratkaisujen käyttöönotossa on innostava osa Betolarin kasvutarinaa, Ilkka Iittiläinen toteaa.

Valmisbetonin ja betonielementtien tuoteryhmästä vastannut liiketoimintajohtaja Lasse Happonen siirtyy Betolarin neuvonantajaksi. Happonen jatkaa uudessa roolissaan kumppanuusasiakkaiden kanssa käynnissä olevissa kehityshankkeissa, jotka tähtäävät erityisesti vähähiilisten betonilaatujen teollisen mittakaavan käytön mahdollistamiseen ja lisäämiseen.

– Haluan jo tässä vaiheessa kiittää Lassea hänen tuomastaan merkittävästä osaamisesta, joka on auttanut Betolarin alkuvaiheen tuotekehityksessä sekä betonirakentamisen teollisen mittaluokan ymmärtämisessä. On hienoa, että jo liikkeelle saatuja hankkeita viedään Lassen tuella eteenpäin yhdessä kumppaneidemme kanssa, Matti Löppönen sanoo.

Betolarin johtoryhmän kokoonpano 30.3.2022 alkaen on Matti Löppönen (toimitusjohtaja), Pekka Hintikka (teknologiajohtaja), Ilkka Iittiläinen (operatiivinen johtaja), Juha Leppänen innovaatiojohtaja), Juha Pinomaa, (liiketoimintajohtaja, Aasia), Janne Rauramo (liiketoimintajohtaja, Eurooppa), Antti Uski (henkilöstöjohtaja) ja Riikka Ylikoski (talousjohtaja).