Huolella suunniteltu talotekniikan saneeraus 

Asunto Oy Pirkanpiirin vuosina 1970–71 valmistuneissa rivitaloissa toteutettiin talotekniikan saneeraus seuraavaksi 50 vuodeksi. Remontissa uusittiin käyttövesijohdot, sukitettiin sisätilojen viemärit ja asennettiin uudet viemäriputket ulkopuolelle. Lisäksi uusittiin sähköt ja verkkoyhteydet.

Asunto Oy Pirkanpiirin isännöitsijä Konsta Heikkilä (vas.) ja hallituksen puheenjohtaja Ari Lindroos toteavat remontin sujuneen suunnitelmien mukaan: budjetti ja aikataulu pitivät.

Pirkkalan Loukonlahden alueella sijaitsevaan Asunto Oy Pirkanpiirin kuuluu viisi rivitaloa. Lähellä Pyhäjärven rantaa olevissa yksi- ja kaksikerroksisissa taloissa on 28 huoneistoa. Tilavat asunnot ovat kooltaan 4 h +k+ s, pinta-alaa on 96–106 neliömetriä.

Taloyhtiön puheenjohtaja Ari Lindroos ja isännöitsijä Konsta Heikkilä Kiinteistö-Tahkola Oy:stä kertovat, että talotekniikan saneeraus alkoi olla ajankohtainen putkien ja sähköjen lähestyessä elinkaarensa päätä. Kylmävesijohdot oli uusittu 25 vuotta sitten, muut putket ja johdot olivat alkuperäisiä. Isoja vuotoja putkistossa ei kuitenkaan ehtinyt ilmaantua.

– Saneerausta koskeva päätöksenteko talo­yhtiössä sujui melko yksimielisesti. Arvo­alueella sijaitsevan kiinteistön kunnosta halutaan pitää huolta, Lindroos ja Heikkilä toteavat.

Talotekniikan saneerausta edelsi kolmisen vuotta sitten valmistunut katto- ja ikkunaremontti.

Talotekniikan saneerauksessa uusittiin käyttövesiputket.

– Kattoja korotettiin 550 millimetriä, millä saatiin lisää lämmöneristystä ja tuuletusta. Ikkunat ja autotallien ovet vaihdettiin sekä julkisivujen elementtisaumat uusittiin. Asuntojen puiset ulko-ovet on uusittu puusepäntyönä kymmenisen vuotta sitten, samoin myös lämmönjakohuone, Lindroos ja Heikkilä kertovat. 

Katto- ja ikkunaremontin kustannukset olivat noin 1,4 miljoonaa euroa. Talotekniikan saneerauksen budjetti on 1,3 miljoonaa euroa, joka tämänhetkisten laskelmien mukaan jonkin verran alittuu. Seuraavana on todennäköisesti vuorossa salaojien ja sadevesijärjestelmien uusiminen. Suunnitelmat ovat työn alla, mutta päätöstä hankkeen toteuttamisesta ei ole vielä tehty.

Arkkitehti Pekka Ilveskosken suunnittelemien rivitalojen julkisivu on valkoiseksi maalattua betonielementtiä ja katoilla on tumma huopakate. Pirkanpiiri sijaitsee omalla 20 900 neliömetrin tontilla. Talot on porrastettu väljästi rinnetontille, ja niiden keskellä on piha-alue ja kulkuväylät.

Rinteessä sijaitsevissa taloissa on valkoiseksi maalatut betonijulkisivut, joita rytmittävät ruskeat ovet ja ikkunapuitteet. Kaikissa asunnoissa on sisäänkäynnin puolella oma autotalli.

Kuntoarvio ja kiinteistökierros

Talotekniikan saneerauksessa lähdettiin vuonna 2020 liikkeelle hankesuunnitelmalla, jossa selvitettiin saneerauksen vaihtoehdot ja laajuus.

– Suunnittelun pohjaksi putkille suoritettiin kuntoarvio, jossa ne huuhdeltiin ja kuvattiin. Kuvaus osoitti viemärien olevan sukitettavassa kunnossa. Lisäksi yhdessä asunnossa tehtiin koesukitus, hankesuunnitelman laatinut Seppo Luiro Insinööritoimisto LaRa Oy:stä kertoo. Luiro toimi toteutusvaiheessa hankkeen rakennuttajakonsulttina ja valvojana.

Saneerauksen lähtötilanteen kartoittamiseen kuului myös kiinteistökierros, jossa muun muassa selvitettiin, onko huoneistoissa tehty vuosikymmenten aikana muutoksia. Seppo Luiro toteaa, että tämänkaltainen katselmus on tarpeen vanhoissa kiinteistöissä.

– Yleensä huoneistoissa on tehty remontteja ja esimerkiksi seiniä siirretty tai poistettu ilman, että muutoksia olisi dokumentoitu. Tilanne muuttui vuonna 2010, jolloin tuli voimaan osakkaiden ilmoitusvelvollisuus huoneistosaneerauksista.

Taloyhtiössä on etäluettavat vesimittarit. Lämmönjakohuoneen mittari kertoo koko kiinteistön lukemat.

– Ajan tasalla olevilla pohjakuvilla on hankkeen onnistumisen kannalta iso merkitys. Kun piirustukset vastaavat todellisuutta, vältytään suuremmilta yllätyksiltä remontin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa, Luiro sanoo.

Asunto Oy Pirkanpiirin hankkeessa pohjakuvien ja piirustusten päivittämisestä sähköiseen muotoon vastasi tamperelainen Arkion Oy. Arkkitehti Pirjo Badermann kertoo, että työ käynnistettiin etsimällä eri lähteistä vanhat paperiset piirustukset eri suunnittelualoilta. Näiden pohjalta tehtiin kolmiulotteinen tietokonemalli.

– Kohteen kiinteistökierroksella mitattiin ja kuvattiin huoneistot, yhteiset tilat ja asuntojen piha-alueet, minkä jälkeen tehtiin muutokset tietokonemalliin niiltä osin kuin ne poikkesivat alkuperäisistä.

Pirkanpiirin asunnoissa oli Badermannin mukaan tehty vuosikymmenten aikana suhteellisen vähän tilamuutoksia.

– Huoneistoissa on betoniseinät, joita ei siirrellä kovin helposti. Kalusteremontteja oli toki toteutettu sekä keittiöissä että wc- ja pesuhuone­tiloissa. Joissain asunnoissa oli saunasta otettu lisää tilaa pesuhuoneelle, Badermann kertoo.

Taloyhtiön sähköremontissa 1-vaiheinen järjestelmä uusittiin 3-vaiheiseksi. Antenni- ja tietoliikenneverkko uudistettiin ja asuntoihin tehtiin valmius valokuituyhteydelle.

Sukitusta ja uusia putkia

Pirkanpiirin talotekniikkasaneerauksen toteutussuunnittelu käynnistettiin alkuvuonna 2021. Työt alkoivat toukokuun puolivälissä, ja huoneistoissa oli valmista ennen joulua 2021.

Talojen alla kulkevat viemäriputket sukitettiin, ja niissä kohdissa, joissa putket piti sukituksen vuoksi avata, ne uusittiin. Huoneistojen ulkopuolella ja kaivannoissa olleet vanhat viemäriputket vaihdettiin uusiin.

Saneerauksen urakoitsijana toimi Tampereen Putkiasennus Oy lukuun ottamatta viemärien sukitusta. Työnjohtaja Tero Hirvelä toteaa, että 70-luvun alussa valmistunut Pirkanpiiri edustaa oman aikakautensa rakennuksia, joissa talo­tekniikan saneeraukset ovat ajankohtaisia.

– Näitä tehdään nyt paljon. Samalla on karttunut kokemusta tämäntyyppisistä taloista, joten isoja yllätyksiä tulee harvoin vastaan. Niiltä vältyttiin tässäkin hankkeessa.

Käyttövesipuolella uusittiin alkuperäiset lämmin­vesijohdot ja vuodelta 1997 olleet kylmä­vesijohdot. Myös näiden uusiminen oli Seppo Luiron mukaan kannattavaa, koska se olisi todennäköisesti ollut edessä noin kymmenen vuoden kuluttua, sillä 25 vuotta vanhoissa galvanoiduissa ja kuparisissa vesijohdoissa oli jo kalkkikivestä johtuneita muutoksia.

Uudet käyttövesiputket vietiin rakennusten päädyistä huoneistojen katon tasoon, josta ne johdettiin huoneistoihin. Rakennusten ulkopuolella putket ovat muovia, ja sisätiloissa on pääosin kromatut kupariputket.

Vuosina 1970–71 valmistuneet Pirkanpiirin rivitalot sijaitsevat Loukonlahdessa, joka oli 1960-luvulla Pirkkalan ensimmäinen aluerakennuskohde.

Taloyhtiössä siirryttiin remontin myötä etäluettaviin vesimittareihin. Isännöitsijä Konsta Heikkilä pitää uudistusta tervetulleena. Mittarien tiedot siirtyvät suoraan laskutukseen, joten niitä ei tarvitse kenenkään erikseen lukea. 

Hankesuunnitteluvaiheessa kartoitettiin myös huoneistojen märkätilojen kunto. Sen perusteella kolmen asunnon märkätilat saneerattiin taloyhtiön toimesta. Lisäksi muutama osakas teetti kylpyhuoneremontin omalla kustannuksellaan.

Asunnoissa sekä viemärin sukitus ja että käyttö­vesiputkiston saneeraus kestivät noin viikon. Talokohtaisesti huoneistot olivat työn alla noin kuusi viikkoa. Urakan kokonaiskesto oli samaa luokkaa kuin asuntojen määrä eli noin 28 viikkoa.

Kaukolämmössä olevan kiinteistön lämmitykseen liittyen huoneistoissa uusittiin patteriventtiilit sekä suoritettiin verkoston tasapainotus.

Sähköihin lisää kapasiteettia

Pirkanpiirin alkuperäinen sähköjärjestelmä oli vanhentunut ja sen kapasiteetti oli riittämätön tämän päivän tarpeeseen. Taloissa oli 1970-luvun tapaan 1-vaiheinen sähköjärjestelmä, joka uusittiin 3-vaiheiseksi järjestelmäksi. Uudesta sähköpääkeskuksesta vedettiin johdot kuhunkin taloon samoja reittejä kuin käyttö­vesiputket. Huoneistoihin asennettiin ryhmäkeskukset, märkätiloihin vikavirta­suojaukset sekä liedelle ja astianpesukoneelle uudet kytkennät. Jokaisen asunnon autotallissa on valmiina va­raus sähköauton latauspisteelle. 

Käyttövesiputket ja sähköt on vedetty talojen päätyjen kautta huoneistoihin.

Lisäksi antenni- ja tietoliikenneverkko uudistettiin ja asuntoihin tehtiin valmius valokuituyhteydelle. 

Taloyhtiö asennutti yhteyspisteitä saman verran kuin aikaisemmin oli ollut. Osakkailla oli mahdollisuus asennuttaa lisää pisteitä, mitä moni myös hyödynsi.

Tiedotus pelasi, aikataulu ja budjetti pitivät

Saneerauksesta tiedottaminen asukkaille hoidettiin monikanavaisesti. Remontin eri vaiheissa järjestettiin infotilaisuuksia. Lisäksi LaRa:lla oli verkossa projektipankki, jossa oli mahdollisuus tutustua muun muassa piirustuksiin. Remontin aikana viestitettiin viikko- ja kuukausitiedottein jokaista kanavaa pitkin, myös paperisesti.

Taloyhtiön väki iloitsee, että mittava talo­tekniikan saneeraus sujui hyvin. Kiitoksen ansaitsevat hallitus ja isännöitsijä, hyvä projektinjohto ja osaavat urakoitsijat.

– Aikataulu ja budjetti pitivät, Ari Lindroos ja Konsta Heikkilä toteavat.

Taloyhtiön nelihenkinen hallitus osallistui aktiivisesti työmaakokouksiin, joita oli kerran, kaksi kuukaudessa. Erityiskiitoksen Lindroos ja Heikkilä antavat hallituksen Pertti Uskalille, jonka asiantuntemus oli isona apuna hankkeen eri vaiheissa. 

Tampereen Putkiasennuksen Tero Hirvelä on niin ikään tyytyväinen: työmaa eteni aika­taulussa ja suunnitelmien mukaan. Onnistuneessa projektissa korostui yhteistyö eri osapuolten ja asukkaiden kanssa. 

Urakoitsijan osalta työt jatkuvat vielä kesällä pihatöillä, kuten maan tasauksella ja nurmikon perustamisella.

Useissa taloyhtiöremonteissa mukana olleen  Seppo Luiron mukaan Pirkanpiiri on esimerkillinen yhtiö, jossa satsataan kiinteistöön ja sen  arvoa halutaan vaalia. Jos suunnitteilla oleva sala­ojien kunnostus toteutuu, on seuraavan ison remontin aika noin 50 vuoden kuluttua, Luiro laskee.

Teksti: Irene Murtomäki | Kuvat: Rami Marjamäki