Kuva: Helsinki Marketing_Jussi Hellsten

Helsinki Energy Challenge: 10 finalistia kilpailee miljoonasta eurosta

Kuva: Helsinki Marketing_Jussi Hellsten

Helsinki Energy Challenge -kilpailuun osallistuneissa 252 tiimissä oli yhteensä 1528 asiantuntijaa ja innovaattoria eri puolilta maailmaa pohtimassa ratkaisua Helsingin lämmityshaasteeseen.

Kymmenen finaaliin valitun ehdotuksen joukossa on keskenään erilaisia ratkaisuja, muun muassa monipuolisia kokonaisratkaisuja, joista osassa hyödynnetään useita eri lämmönlähteitä ja yhdistetään jo käytössä olevaa teknologiaa uudella tavalla. Mukana on myös kilpailuehdotuksia, jotka sisältävät täysin uudenlaista teknologiaa.

Ratkaisujen joukossa on uudenlaisia ideoita muun muassa lämmön varastointiin ja siirtämiseen, hukkalämmön hyödyntämiseen sekä energiankulutuksen ohjaamiseen ja kuluttajien aktivointiin. Mukana on myös ei-teknisiä innovaatioita, jotka mahdollistavat tulevaisuuden kestävien ratkaisujen toteutuksen ja hajautettujen ja keskitettyjen ratkaisujen yhdistämisen.

Finalistitiimeissä on kussakin 3–20 jäsentä ja yhteensä 85 asiantuntijaa.  Finalistien joukossa on startup-yrityksiä, isoja alan yrityksiä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja eri yrityksistä muodostuvia kansainvälisiä konsortioita.

Finalistitiimit ovat kaikki eurooppalaisia. Mukaan valikoituneissa tiimeissä on mukana organisaatioita Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Isosta-Britanniasta, Saksasta, Italiasta, Hollannista, Puolasta, Unkarista, Itävallasta ja Ranskasta. Suurimmassa osassa tiimeistä on asiantuntijoita ja organisaatioita useammasta eri maasta. Useissa tiimeissä on edustettuna myös suomalainen asiantuntijuus ja mukaan valikoitui myös täysin kotimaisia tiimejä.

”Tässä vaiheessa kilpailua kilpailutyöt ovat vasta alustavia ehdotuksia; kukin tiimi tulee saamaan yhteiskehittämisvaiheessa tukea ja lisätietoa oman ehdotuksensa jatkojalostamiseen. Odotammekin innolla miltä finalistitiimien lopulliset ehdotukset tulevat näyttämään. Finalistitiimien joukossa on merkittävää osaamista, joten odotukset ovat korkealla”, toteaa kilpailun projektinjohtaja Laura Uuttu-Deschryvere.

Finaaliin valitut tiimit kutsutaan yhteiskehittämisvaiheeseen, jonka aikana ne saavat tukea ratkaisunsa edelleen kehittämiseen ja lisätietoa pystyäkseen räätälöimään ideansa vielä paremmin Helsinkiin sopivaksi.

Kansainvälinen tuomaristo arvioi finalistitiimien lopulliset kilpailutyöt vuoden 2021 alussa ja kilpailun voittaja julkistetaan maaliskuussa 2021. Kilpailun pääpalkinto on miljoona euroa.