GRK aloittaa rakennustyöt välillä Leppävaara–Kera. Kuva: Väylävirasto

GRK rakentamaan Espoon kaupunkiradan ensimmäistä alueurakkaa

GRK on valittu toteuttamaan Espoon kaupunkiradan ensimmäistä alueurakkaa, jonka arvo on noin 100 miljoonaa euroa. Kaupunkirata-hankkeessa rakennetaan kaksi lisäraidetta Leppävaaran ja Kauklahden välille nykyisten raiteiden viereen, jotta lähi- ja kaukoliikenteen junaliikenne sujuvoituu. Espoon kaupunkirata -hanke on jaettu useampaan alueurakkaan. GRK aloittaa rakennustyöt välillä Leppävaara–Kera. Samassa yhteydessä toteutetaan myös Espoon kaupungin erilliskohteita.

GRK aloittaa rakennustyöt välillä Leppävaara–Kera. Kuva: Väylävirasto

GRK allekirjoitti sopimuksen Väyläviraston kanssa 28.12.2023. Rakennustyöt Espoossa alkavat alkuvuodesta 2024 ja projekti kestää vuoden 2028 alkupuoliskolle saakka. 

Espoon kaupunkirata on osa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä. Samalla se parantaa Turun suunnan kaukoliikenteen sekä Karjaan, Kirkkonummen ja Espoon lähiliikenteen täsmällisyyttä ja sujuvuutta. Espoon kaupunkirata on myös Helsinki–Turku nopean junayhteyden ensimmäinen vaihe. 

– On erittäin hienoa päästä rakentamaan Espoon kaupunkirataa. Tässä hankkeessa ammattilaisemme pääsevät Leppävaarasta Keraan ulottuvan alueurakan aikana rakentamaan rataa, tekemään sähköratatöitä, korjaamaan ja rakentamaan lukuisia siltoja, tekemään jalankulku- ja polkupyöräväylää, syöttöasemarakennusta sekä väyliä. Teemme myös pohjanvahvistusta, vesihuoltoa ja katu- ja vihertöitä”, projektipäällikkö Pasi Samppala GRK:lta kertoo. 

– Rakentaminen Suomessa on hiljentynyt, mutta infrarakentamisen tarve on suuri etenkin kasvukeskuksissa ja esimerkiksi raideinvestoinnit etenevät monessa kaupungissa. Pääsemme lähtemään vuoteen 2024 hyvistä asemista, GRK-konsernin toimitusjohtaja Juha Toimela sanoo. 

Leppävaaran, Keran ja kilon asemia uusitaan urakan aikana 

– Espoon kaupunkiratahankkeessa rakentaminen käynnistyy, eli kuvainnollisesti siirrymme suunnittelupöydän äärestä maarakennuskoneen rattiin. Alueurakka 1 Leppävaarasta Keraan on hankkeen suurin urakka, ja myös koko Väyläviraston tilauskantaan suhteutettuna huomattavan iso hankintakokonaisuus. Ensimmäisen urakkasopimuksen myötä pääsemme käynnistämään rakentamistöitä hyvässä yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa, eli yksi oleellinen välietappi on nyt saavutettu”, projektipäällikkö Tommi Rosenvall Väylävirastosta sanoo. 

Nykyisin rataosuus Leppävaaran ja Kauklahden välillä on kaksiraiteinen, joten lähi- ja kaukojunaliikenne käyttävät samoja raiteita. GRK rakentaa Leppävaaran ja Kilon välille kaksi uutta raidetta.  Kun hanke on valmis, Leppävaara–Kilo-välin kaksi eteläisintä raidetta on tiheän kaupunkijunaliikenteen käytössä ja kaksi pohjoisinta raidetta on varattu nopeamman lähijunaliikenteen sekä Turun suunnan kaukoliikenteen tarpeisiin. Tämä parantaa lähi- ja kaukoliikenteen sujuvuutta.   

GRK:n projektipäällikön Pasi Samppalan mukaan ensimmäisen alueurakan yhteydessä GRK rakentaa useita siltakohteita mm. Säterinpuistoon, Kilonpuistoonporttiin, Kilon asematunneliin, Lansaan, Dreijaan sekä Keran alueelle. Lisäksi Leppävaaran, Keran ja Kilon asemia uusitaan. Urakkaan sisältyy myös varsinaisen ratahankkeen sisällön lisäksi Espoon ja Kauniaisten kaupunkien rahoituksella tehtävän Rantaradanbaanan eli pyöräilyn laatukäytävän rakenteita.  

– Tämä on monella tavalla erittäin merkittävä projekti. Leppävaaran, Kilon ja Keran asemilla on lähiliikenteen käyttäjiä merkittävästi, koska asemilla juniin noustaan tai poistutaan vuodessa noin 10 miljoonaa kertaa. Kaksi uutta raidetta rakennetaan nykyisten raiteiden viereen. Teemme työtä vilkkaasti liikennöidyllä rataosuudella ja tiivisti rakennetussa ympäristössä. Halumme kaikin tavoin varmistaa, että liikenne sujuu rakentamisen aikana mahdollisimman sujuvasti niin raiteilla kuin teillä, Samppala kuvailee. 

Kustannusarvio on noin 330 miljoonaa euroa, joka jakautuu puoliksi valtion ja kaupunkien kesken.