Kuva: raja.fi

GRK rakentaa itärajan esteaidan pilotin

Rajavartiolaitos on valinnut GRK:n rakentamaan noin kolmen kilometrin mittaisen esteaidan Pelkolaan Imatran rajanylityspaikalle. Kyseessä on pilottikohde.

Kuva: raja.fi

Rajavartiolaitos on arvioinut esteaidan rakentamisen osalle itärajaa tarpeelliseksi Suomen turvallisuusympäristön muuttumisen takia. Aitaa ei rakenneta koko rajan pituudelta, vaan riskialttiimmille alueille kuten rajanylityspaikoille ja niiden läheisille alueille.

Esteaitaa koskevasta pilottihankkeesta järjestettiin kilpailutus, jonka perusteella GRK Suomi Oy valittiin pilotin rakentajaksi. GRK rakentaa esteaitaa Imatran rajanylityspaikan molemmin puolin. 

Pelkolan lisäksi pilotin aikana rakennetaan noin 300 metrin mittainen esteaita Immolan varuskunnan alueelle osaksi Raja- ja merivartiokoulun koulutusympäristöä.


Pilottiaidan on tarkoitus valmistua kesäkuun 2023 loppuun mennessä. GRK aloittaa maaliskuussa huoltoteiden ja kaapelireittien sekä aitaperustusten rakentamisen.

– Maaliskuussa työt käynnistyvät tien ja aidan perustusten rakentamisella. Seuraavaksi asennetaan aidat ja rakennetaan tekninen valvontajärjestelmä. Projektin aikana aidan viereen rakennetaan tie rajapartioiden liikkumista ja huoltotöitä varten. Tien viereen raivataan aukko teknisen valvonnan mahdollistamiseksi, GRK:n taito- ja väylärakentamisen liiketoimintajohtaja Jaakko Mäkelä kertoo.

Mäkelän mukaan GRK:lla on aiempaa kokemusta esteaidan rakentamisesta. GRK urakoi raja-aitaa myös Viron kaakkoiskulmassa Võrumaalla, jossa aidan jatko-osa valmistuu vuonna 2025.