Revit-mallipohjan jakaminen edistää rakennusalan digitalisaatiota. Kuva: granlund.fi

Granlund antaa Revitin maksutta jakoon 

Granlund helpottaa suunnittelijoiden työtä jakamalla avoimesti talotekniikan Revit-mallipohjan, jossa tarvittavat asetukset on rakennettu valmiiksi.

Revit-mallipohjan jakaminen edistää rakennusalan digitalisaatiota. Kuva: granlund.fi

Granlundin kehitysjohtaja Tero Järvisen mukaan yhtiö haluaa tällä tavalla edistää tietomalli­pohjaisen suunnittelun hyödyntämistä.

– Haluamme viedä alaa eteenpäin antamalla omia kehitys­tuloksiamme myös muiden käyttöön. Granlundin Revit-malli­pohja on rakennettu suunnittelijoiden työtä tehostavaksi ympäristöksi, Järvinen perustelee.

– Nyt myös pienet ja keski­suuret suunnittelu­toimistot pystyvät ottamaan Revitin käyttöön. Ilman toimivaa templatea se on ollut aiemmin hankalaa.

Granlundilla Revitiä alettiin käyttää tieto­mallinnuksessa 6–7 vuotta sitten. Järvisen mukaan ohjelmiston tehokas käyttö edellyttää, että template räätälöidään käyttö­kelpoiseksi ympäristöksi. Malli­pohjan kehittämiseen on käytetty Granlundilla useita vuosia.

Granlundin Revit-mallipohjan avulla luotuja tieto­malleja voivat hyödyntää myös muut rakennus­alan toimijat. Kiinteistön­omistajat saavat malli­pohjan avulla kohteistaan vertailu­kelpoista tietoa, koska kustakin rakennuksesta tehty tieto­malli perustuu vakioituun tietoon.

Datasisältö antaa käyttö­kelpoista tietoa myös urakoitsijoille, jotka ovat siirtymässä tahti­tuotantoon ja teolliseen esi­valmistukseen. Urakoitsija voi rikastaa Revit-templaten tietoa omissa järjestelmissään ja hyödyntää sitä myös esimerkiksi logistiikan ja hankintojen suunnittelussa.

Revit-mallipohjan tieto­sisältöä voivat käyttää myös kiinteistön yllä­pidon toimijat, kun talo­tekniikan vakioidut tiedot löytyvät linkitettyinä rakennuksen tietomallista.

Avoimempi tiedonjako edistää rakennusalan digitalisaatiota. Kiinteistö- ja rakennus­alan toimijat ovat tuottaneet vuosi­kausia tieto­malleihin paljon dataa. Ongelmana on kuitenkin ollut se, että kukin toimija rakentaa tieto­kantoja omilla säännöillään.

– Tietomallien tieto­sisällön tulisi olla vakioitua, jotta eri toimijoiden tuottamaa tietoa on mahdollista jakaa muillekin, oli sitten kyse suunnittelusta, rakentamisesta tai yllä­pidosta, Granlundin liiketoiminnan kehitys­johtaja Ville Reinikainen kertoo.

Granlund on edistänyt tahollaan vakioidun tieto­sisällön käyttöön­ottoa talo­tekniikassa. Revit-malli­pohjan jakaminen avoimesti kiinteistö- ja rakennus­alan käyttöön on konkreettinen askel avoimempaa tiedon­jakoa kohti.