Geberit: Kattovedenpoistojärjestelmä Pluvia

Pluvia on umpivirtaukseen perustuva järjestelmä, jolla rakennuksen sisäpuolisen sadevesiputkiston rakentamisen aikaa kyetään pienentämään 50 %. Alipainetta hyödyntämällä kattokaivojen ja pystykokoojien määrä saadaan 30 % perinteisiä järjestelmiä pienemmäksi: 20 kattokaivoa riittää 8000 neliön katolle myös rankkasateella. 

Pluviassa kattokaivot on yhdistetty toisiinsa viemäriputkilla, jotka ovat halkaisijaltaan perinteistä järjestelmää pienempiä. Kun pienissä putkissa kulkee paljon vettä, syntyy umpivirtaus, joka imee veden pois katolta. Alipaineella toimiva järjestelmä mahdollistaa putkien täyttymisen nopeasti. Putket on mitoitettu täyttymään kovalla sateella kokonaan, mikä mahdollistaa pienemmät putkikoot. Sisäkatossa kulkevat putket asennetaan vaakasuoraan ilman kaatoja.

Putkia ei kiinnitetä suoraan kattoon vaan metallikiskoihin, jotka estävät putkia siirtämästä painetta rakenteisiin. Siten kiinnitys onnistuu myös kookkaiden sisätilojen rakentamisessa yleisesti käytettyihin TT-laattoihin, joissa kiinnityspisteitä on harvakseltaan.

Rakenteisiin tarvittavien pystykokoojien määrän vähentäminen vähentää myös kiinteistössä kuuluvien viemäriäänien määrää. 

Kattokaivoissa on itsesäätyvät lämmityselementit, jotka pitävät kattokaivot sulina. Järjestelmä on itsepuhdistuva.

Lisätietoa: geberit.fi