Forecon: Talotekniikan remontit ykkösenä 2020-luvun loppuun saakka

Rakennusmarkkinoiden seurantaan ja markkinoihin keskittyvän Forecon Oy:n mukaan talotekniikka on tällä hetkellä suurin yksittäinen korjattava rakennusosa euromääräisesti mitattuna. Talotekniikan korjauksiin kuuluvat putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatio- sekä lämmitysremontit.

Korjaamisen kasvu 2000-luvulla on ollut suurinta talotekniikkajärjestelmissä ja on sitä aina 2020-luvun loppupuolelle asti. Talotekniikkakorjausten kasvu on ollut 2000-luvulla 4–5 prosentin luokkaa vuodessa, kun korjausrakentaminen kokonaisuudessaan on kasvanut 1–2 prosenttia vuodessa. Korjausrakentamisen kasvu tulikin ennen koronaa lähinnä talotekniikan ja erityisesti putkiremonttien määrän kasvusta.  

Foreconin mukaan talotekniikan osuus koko korjausrakentamisesta oli vuonna 2021 yli 40 %. Näiden korjauksien arvo oli 5,6 miljardia euroa. 

Putkiremonttiurakoita tehdään tällä hetkellä erityisesti 1970- ja 1980-luvun kerros­taloissa. Asuntotuotannon huippuvuodet olivat 1970–1975, jolloin jokaisena vuonna valmistui yli 30 000 asuntoa, enimmillään vuonna 1974 jopa yli 45 500 asuntoa. 1970-luvun alkupuolella rakennettujen kerrostalojen aktiivisin putki­remonttien uusiminen ajoittuu teknisen uusimistarpeen mukaisesti juuri näille hetkille. 

Suuret korjaukset lähellä toisiaan 

Vanhenevassa asuntokannassa korjaaminen on yhä suurempi osa kiinteistöyhtiöiden kustannuksista. Korjaamisen kannattavuuden haastava ajankohta on 45–60 vuoden iässä, kun suurimmat korjaukset realisoituvat. 

Korjaamisen oikea-aikaisella ajoittamisella saadaan merkittäviä teknisiä ja taloudellisia hyötyjä, ja oikein ajoitetulla korjaamisella kerrostaloihin käytettävien investointien määrä pystytään pitämään alhaisemmalla tasolla, Forecon toteaa.

Järjestelmällisellä korjaamisella vältetään tilanne, jossa useampien eri rakennusosien korjaustarve realisoituu samanaikaisesti. Samanaikaiset, laajat peruskorjaushankkeet saattavat ajaa yksittäisen taloyhtiön taloudellisiin ongelmiin, kun muun muassa riittävän suuren rahoituksen saaminen saattaa vaikeutua. 

Korjaamisen kannattavuuden haasteet korostuvat alueilla, joissa on paljon vanhaa asuntokantaa ja asuntojen kysyntä on heikkoa. Mikäli asuntojen hinnat ovat kääntyneet laskuun, ei taloyhtiön arvo aina riitä takaamaan suurta laina­määrää.