Forecon: Pinnoitetun betonijulkisivun korjaustarve huipussaan

Jos taloyhtiönne betonielementtinen kerrostalo on rakennettu 1970-luvulla eikä sen julkisivua ole vielä korjattu, korjaamisen aika on käsillä, selviää Forecon Oy:n tekemästä analyysista. 

Pinnoitettujen betonijulkisivujen korjaus on tällä hetkellä yleisintä 1970-luvulla valmistuneissa kerrostalokohteissa. Pinnoitetun betonijulkisivun tekninen ikä on noin 50 vuotta. Lähde: Forecon Oy

Suomalaista rakentamista ja rakennuskantaa seuraava Forecon Oy tekee keräämästään aineistosta myös kiinteistöjen korjaustarve- ja korjausvelkalaskentaa. Niiden perusteella saa hyvän käsityksen myös julkisivujen korjaustarpeen kehityksestä. 

Suomen kerrostalo- ja taloyhtiökanta sisältää Foreconin mukaan lähes 70 miljoonaa neliömetriä julkisivua. Asuntomäärien tavoin myös julkisivumäärä painottuu voimakkaasti 1970-luvulla rakennettuihin julkisivuihin. 

Julkisivun teknisen iän määrittämisessä on tiedettävä tutkittavan julkisivupinnan materiaali, jolla on merkittävä vaikutus korjaustarpeen ajoittumiseen ja korjaamisen kustannuksiin. Foreconin mukaan Suomen kerrostalojen julkisivukannasta 43 prosenttia on betonisia julkisivuja ja betonin osuus on erityisen suurta etenkin 1970-luvun kohteissa. Muita yleisiä julkisivu­materiaaleja ovat tiili, rappaus ja puu. 

Pinnoitetun betonijulkisivun tekninen ikä on noin 50 vuotta. Teknisen iän täytyttyä korjaustarve realisoituu ja rakennuksessa pitäisi viimeistään käynnistää vaadittavat korjaustoimenpiteet. Teknisen iän pituuteen vaikuttaa moni ulkoinen tekijä, ja siksi 50 vuoden tekninen ikä pinnoitetulle betonille on ainoastaan suuntaa antavaa. Julkisivun korjaustarve saattaa Foreconin mukaan realisoitua paljon normaalia aiemmin tai myöhemmin riippuen elinkaaren aikaisesta kunnossapidosta sekä ympäröivistä rasitusolosuhteista.

Pinnoitetun betonijulkisivun korjaustarve kerrostaloissa on huipussaan juuri tällä hetkellä, ja vuonna 2022 suurin korjaustarve koskettaa tarkalleen ottaen vuonna 1973 valmistuneita kerrostaloja. Korjaustarpeen alaisena on noin 700 000 neliömetriä pinnoitettua betonijulkisivua. Foreconin mukaan korjaustarpeen arvo on noin 110 miljoonaa euroa. 

Kuluvan vuosikymmenen aikana suurin osa 1970-luvun massiivisesta kerrostalojen julkisivukannasta pitäisi korjata. Sen jälkeen julkisivujen korjaustarve kääntyy Foreconin mukaan selvään laskuun, kun vuoroon tulee 1980-luvun huomattavasti pienempi kerrostalokanta.