Kaakkois-Suomen Luumäelle suunnitellaan aurinkovoimalaa, jonka vuosituotanto olisi noin 40 000 megawattituntia. Kuva: exilion.fi 

Exilion suunnittelee aurinkovoimalaa Luumäelle 

Luumäen kunta selvittää mahdollisuutta muuttaa teollisuusalueeksi kaavoitettua Palanutkankaan aluetta aurinkosähkön tuotantoalueeksi. Kunta on valinnut yhteistyökumppanikseen kotimaisen Exilionin, joka suunnittelee alueelle teholtaan noin 40–50 megawatin aurinkopuistoa ja sähkövarastoa.

Kaakkois-Suomen Luumäelle suunnitellaan aurinkovoimalaa, jonka vuosituotanto olisi noin 40 000 megawattituntia. Kuva: exilion.fi 

Exilion ja Luumäen kunta tutkivat yhdessä mahdollisuutta rakentaa aurinkopuisto Palanutkankaan alueelle. Luumäen kunnanhallitus päätti 27. marraskuuta hyväksyä maanvuokra- ja kaavoitussopimuksen Exilionin suunnittelemalle aurinkovoimalalle Palanutkankaalle. 

Suunnitteilla olevan voimalan arvioitu vuosituotanto olisi noin 40 000 megawattituntia, joka vastaa noin 2 200 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosituotantoa. Aurinkopaneelien lisäksi Exilion suunnittelee Palanutkankaalle uusiutuvan energian sähkövarastoa. 

– Itä-Suomi on jäänyt uusiutuvan energian investoinneissa paitsioon, koska puolustuksellista syistä tuulivoimaa ei ole alueelle juurikaan voitu rakentaa. Aurinkovoimaan ei kuitenkaan liity samanlaisia haasteita. Haluamme Exilionilla olla mukana mahdollistamassa, että myös Itä-Suomessa kunnat ja asukkaat pääsevät hyötymään uusiutuvan energian tuottamista mahdollisuuksista, Exilionin investointipäällikkö Tommi Riski kertoo. 

Investoinnin arvo nousee arviolta 30 miljoonaan euroon. 

– Kyseessä on mittaluokaltaan keskisuuri hanke. Palanutkangas soveltuu hyvin aurinkopuistolle, sillä alue on alun perinkin kaavoitettu teollisuusalueeksi. Maaperä soveltuu hyvin aurinkovoimalan rakentamiselle ja sähköverkossa on kapasiteettia liittymiselle, Riski sanoo. 

Elon, Valtion Eläkerahaston ja Veritaksen omistamalle Exilionille on tärkeää, että hankkeen vaikutukset ympäristöön selvitetään perin pohjin. 

– Teetämme luontoselvityksen aurinkovoimapuiston hiilinieluista ja hiilivarastoista tilaamme vielä erillisen selvityksen. Lisäksi selvitämme, millaisia vaikutuksia teollisen mittaluokan aurinkohankkeella on luonnon monimuotoisuudelle, Riski kertoo. 

Luumäen lisäksi Exilion suunnittelee ensimmäisen maa-asenteisen aurinkosähkövoimalan rakentamista Simoon.