EUROCONSTRUCT-ennuste rakentamisesta Euroopassa 2022–2024

Rakennusmarkkinoiden asiantuntijayritys Forecon Oy edustaa Suomea kansainvälisessä 19 maan EUROCONSTRUCT-verkostossa, joka tuottaa viimeisintä tietoa ja kattavan ennusteen eurooppalaisista rakennusmarkkinoista ja niiden kehitysnäkymistä. Varsovassa pidetyn EUROCONSTRUCT-konferenssin tiedot kertovat markkinan edelleen kasvavan lähivuosina, mutta kasvu hiipuu.

EUROCONSTRUCT-verkosto on järjestänyt 1970-luvulta lähtien konferensseja, joissa käsitellään rakentamisen kehitystä Euroopassa ja sen eri alueilla, taloussuhdanteiden vaikutusta rakentamiseen sekä muita ajankohtaisia rakentamisen ilmiöitä. Järjestyksessä 93. konferenssi kokoontui Varsovaan 10.–11.6.2022. Varsovassa selvitettiin rakentamisen markkinaa vuoteen 2024 saakka.

– Euroopan EUROCONSTRUCT-maiden rakennustuotanto toipui vahvasti vuonna 2021 vuoden 2020 odottamattomasta laskusta, joka johtui pääosin COVID-19 -pandemian aiheuttamista rajoitustoimista. EUROCONSTRUCT-alueen maissa rakennustuotanto supistui tuolloin 4,4 %, kun taas viime vuonna kasvua kertyi jopa 5,6 % ja koronaa edeltävä rakentamisen taso saavutettiin, Foreconin asiantuntija Tuomas Laitinen kertoo.

Laitisen mukaan vuonna 2021 viidestätoista läntisestä EUROCONSTRUCT-alueen maasta kymmenen saavutti suuremman rakentamisen kokonaisvolyymin kuin pandemiaa edeltävänä vuonna 2019. Kuitenkin rakentamisen volyymiltaan suurimmista maista eli Saksasta, Ranskasta, Isosta-Britanniasta, Espanjasta ja Italiasta ainoastaan Italia ylitti selvästi koronaa edeltävän rakentamisen tason. Erityisesti korjausrakentaminen kasvoi Italiassa merkittävästi.

Saksassa rakennustuotanto oli vuonna 2021 lähellä vuoden 2019 tasoa, kun taas Ranskassa tuotanto oli 5,7 %, Espanjassa 3,2 % ja Isossa-Britanniassa 2,9 % pienempi. 

– Kaikki Pohjoismaat saavuttivat korkeamman rakentamisen kokonaisvolyymin vuonna 2021 verrattuna pandemiaa edeltävään vuoteen 2019. Suurin kasvu oli Tanskassa, +17,8 %, Laitinen sanoo.

2,3 prosentin kasvua

EUROCONSTRUCTin kesän 2022 ennusteiden mukaan rakentamisen kokonaistuotannon kasvu hidastuu kuluvana vuonna 2,3 prosenttiin, ja samankaltaista kehitystä ennustetaan vuodelle 2023. 

– Ukrainan sodan ja korkean inflaation aiheuttama markkinoiden epävakaus heikentää talouksien investointihalukkuutta ja uusien rakennushankkeiden toteuttamista. Kuitenkin Covid-19:n tuoma voimakas tuotannon lasku vuonna 2020 näkyy vielä kasvuna ja elpymisenä monessa maassa ja nostaa siten kasvulukuja vuosina 2022–2023, Tuomas Laitinen toteaa.

Kaikki rakennusmarkkinoiden pääsegmentit eli uudis­rakentaminen, korjausrakentaminen ja maa- ja vesirakentaminen kasvavat reaalisesti vuosina 2022–2024, mutta kasvunäkymät ovat melko maltilliset. Vaisuimmat kasvunäkymät Laitisen mukaan ovat toimitilarakentamisessa. 

EUROCONSTRUCT ennustaa asuinrakentamisen kasvuvauhdin hidastuvan merkittävästi 1,3 prosenttiin vuonna 2024. Tämä johtuu sekä uudis- että korjausrakentamisen kasvun hidastumisesta.

Toimitilarakentaminen ei ennusteen mukaan palaa pandemiaa edeltävälle tasolle useissa EUROCONSTRUCT-alueen maissa kuten esimerkiksi Ranskassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Suomessa. Maa- ja vesirakentamisen arvellaan kasvavan keskimäärin 2,7 % vuodessa vuosina 2022–2024.

Taantuma mainittu

Pohjoismaiden tunnelmat vaihtelevat. Suomessa ja Ruotsissa odotukset ovat negatiiviset ja tuotantotason odotetaan laskevan seuraavien kolmen vuoden aikana. 

– Suomen ja Ruotsin rakentamisen taso on hyvin korkea, joten laskussa on mukana myös paluuta normaalimpaan rakentamisen määrään. Norja ja Tanska puolestaan odottavat kokonaiskasvun olevan noin 3–4 % vuosittain vuosina 2022–2024, Tuomas Laitinen kertoo.

Ukrainan sodan jatkuminen, hintojen nousu, rahapolitiikan kiristyminen sekä mahdollinen uusi pandemia syksyllä nostavat esiin mahdollisuuden talouskehityksen heikkenemisestä ympäri maailmaa ja Euroopassa. Se voi johtaa joidenkin maiden rakennusteollisuuden taantumaan.

– Rakentamisen suhteellisen alhainen kasvuennuste ennustejaksolla heijastaa suurta epävarmuutta Euroopan maiden tulevan talouskehityksen suunnasta, Laitinen sanoo.

Raportti saatavissa

EUROCONSTRUCT-verkosto julkaisee kahdesti vuodessa Euroopan rakentamisen ennusteen, jonka koostamiseen osallistuvat kaikki verkoston jäsenorganisaatiot. Raportti tarjoaa julkisille organisaatioille, rakennustuotteiden valmistajille, rakennusliikkeille ja muille alan yrityksille tietoa, jonka pohjalta toimijat voivat suunnitella toimintaansa. Raportit ovat ostettavissa Foreconilta, lisätietoja antaa Liisa Jaakkonen, 040 593 1411, liisa.jaakkonen@forecon.fi.