Destia ehdottaa Helsingille uusia liikennejärjestelyjä

Helsingin turvallinen, toimiva ja viihtyisä kävelykeskusta luodaan maanalaisia liikennejärjestelyjä ja pysäköintiä kehittämällä. Destian Helsingin kaupungille jättämässä Toimivampi kaupunki -ehdotuksessa keskeinen tavoite on ydinkeskustan hyvä saavutettavuus kaikilla kulkuvälineillä.

Destian Toimivampi kaupunki -ehdotus pyrkii tuomaan ratkaisun Helsingin kävelykeskustan merkittävään laajentamiseen ja maanalaiseen kokoojakatuun. Destia tarkasteli Helsingin kantakaupungin liikennejärjestelmää ehdotuksessaan kokonaisuutena, johon sisältyvät kadut, joukkoliikenne, jalankulku- ja pyöräilyreitit, pysäköintijärjestelyt, maanalaiset yhteydet sekä yhteydet maanalaisen ja maanpäällisen kaupungin välillä.

– Liikenteen ja pysäköinnin vieminen maan alle mahdollistavat katutilojen rauhoittamisen jalankulun ja pyöräilyn käyttöön. Laajentaisimme vehreää kävelykeskustaa Kauppatorilta Vanhaan Kirkkopuistoon saakka. Tämä mahdollistaisi uudenlaisen kaupunkikokemuksen tapahtumineen, ja lisäisi myös liikenneturvallisuutta, kertoo Destian projektipäällikkö Mika Tuominen.

Destian ehdotuksessa maanalainen kokoojakatu ja satamatunnelit toteutetaan erillisinä yhteyksinä. Laivoista purkautuvat ajoneuvojonot ohjataan omien tunneleiden kautta väylille, jolloin liikenteellisiä pullonkauloja ei synny. Erilliset tunnelit takaavat liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden. Ne myös mahdollistavat toteuttamisen vaiheittain vähentäen rakentamisesta koituvaa haittaa.

– Ehdotuksessamme korostuu turvallisuus, toimivuus ja viihtyisyys. Keskeistä on saavutettavuus millä tahansa liikkumisen muodolla. Ratkaisullamme on merkittävä vaikutus myös Helsingin kansainväliseen maineeseen toiminnallisen ja elinvoimaisen keskusta-alueen mahdollistajana, summaa Tuominen.

Destian Toimivampi kaupunki -ehdotus syntyi yhdistämässä yhtiön eri osaamiset yhteen. Ehdotusta Helsingin kaupungille olivat tekemässä suunnittelun, rakentamisen ja hankekehityksen ammattilaiset.

Helsinkiläiset mukaan suunnitteluun

Helsingin kaupungille ehdotuksia kävelykeskustan laajentamiseen ja maanalaiseen kokoojakatuun tarjosivat Destian lisäksi muutkin alan toimijat. Helsingin kaupunkikuvan ja -kokemuksen kannalta kyseessä on merkittävä kokonaisuus, johon myös kaupunkilaiset voivat osallistua arvioimalla ja edistämällä suunnitelmia. Helsinkiläisillä on mahdollisuus tutustua Destian sekä muiden tahojen suunnitelmiin Ideoiden kehityspajassa ”Vetovoimainen ja elinvoimainen keskusta Helsinkiin” -tapahtumassa, joka järjestetään 13.9.2018 klo 17-19 Helsingin kaupunkiympäristön info- ja näyttelytila Laiturilla Kampissa (Narinkka 2). Tapahtuma on osa Helsinki Design Week –ohjelmistoa.