Caverion ja NCC toteuttavat Turun Syvälahden monitoimitalon

Caverionin ja NCC:n muodostama ryhmittymä, Visible, toteuttaa Turun Hirvensalon Syvälahteen allianssimallilla rakennettavan monitoimitalon. Yhtiöt ovat allekirjoittaneet hankkeen toteuttamista koskevat urakkasopimukset Turun kaupungin omistaman Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulun kanssa. Caverionille sopimuksen arvo on noin 5 miljoonaa euroa.

Caverion vastaa monitoimitalon talotekniikan toteuttamisesta, mikä käsittää Projektin johtamisen ja Projektin toteutuksen sekä talotekniikan suunnittelun ohjauksen. Talotekniikan kokonaistoimitus sisältää Lämmitys-, vesi- ja viemäri-, Ilmanvaihto- ja ilmastointi-, Jäähdytys- ja Sähköistys- ja Automaatiojärjestelmät sekä turvallisuuteen ja äänentoistoon liittyviä järjestelmiä. NCC vastaa monitoimitalon rakentamisurakasta.

”Monitoimitalon teknisillä ratkaisuilla olemme halunneet varmistaa hyvän sisäilman sekä miellyttävät ja turvalliset olosuhteet, jotka ovat talon kaikenikäisten käyttäjien kannalta erityisen tärkeitä asioita. Syvälahden monitoimitalo tullaan liittämään Caverionin etävalvontaan ja -hallintaan, jolloin olosuhteet ja energiatehokkuus ovat jatkuvasti ammattilaisten seurannassa”, sanoo Caverionin Suomen divisioonajohtaja Jarno Hacklin.

Monitoimitaloon on valittu energiatehokkaita järjestelmiä ja laitteita ja myös ennakoitu tulevia vaatimuksia. Muun muassa IV-laitteet täyttävät vuonna 2018 voimaan tulevat EU:n ecodesign-direktiivin määräykset.

Tavoitteena muuntuvat monikäyttöiset tilat ja uudenlainen oppimisympäristö

Syvälahden monitoimitalon sisätiloista tulee monikäyttöiset, muunneltavat ja yhteiskäyttöön soveltuvat. Tulevat käyttäjät ovat voineet osallistua suunnitteluun hankkeen kehitysvaiheen aikana.

Monitoimitalo toteutetaan allianssimallilla, jonka periaatteita ovat läpinäkyvyys, luottamus, yhteisvastuullisuus sekä riskien jako.

”Allianssimalli korostaa yhteistoimintaa, jossa kaikki osapuolet työskentelevät yhteisten tavoitteiden hyväksi, hankkeen parhaaksi. Allianssimalli luo myös erinomaiset edellytykset innovointiin, kun osapuolet työskentelevät yhdessä ja tietoja vaihdetaan avoimesti”, kertoo NCC:n aluejohtaja Esa Lehmusvuori.

”Tässä projektissa luottamus kumppaneihin on lisännyt innovatiivisuutta. Pitkäjänteisen ja tehokkaan yhteissuunnittelun – allianssin – tuloksena saamme Hirvensaloon monitoimitalon, jossa työnteko jatkuu edelleen samoin arvoin eli yhteistoimin”, Syvälahden monitoimitalon rehtori Jarmo Salo sanoo.

Syvälahden monitoimitaloon tulee tilat noin 800 peruskouluikäiselle koululaiselle, 140 päiväkotilapselle, kirjastolle, nuorisolle, kouluterveydenhoidolle ja neuvolatoiminnalle. Monitoimitalon rakentaminen alkaa tänä keväänä ja se otetaan käyttöön syksyllä 2018.

Turun kaupungin omistama Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu kuuluu Caverionin Julkisen sektorin asiakassegmenttiin.

 

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme käytetään toimistoissa, asunnoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa. Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus, terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa ja tarjota kiinteistöille ja teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2015 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi @CaverionSuomi
Tutustu tarinaamme: www.caverion.fi/Csaga #Csaga

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 6,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000.  NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ Stockholm –pörssissä.