Kuva: Caruna mediapankki. Kuvaaja: Mikko Ryhänen / Kuvaamo

Caruna palkitsi työturvallisuudessa ansioituneita urakoitsijoitaan

caruna_logoCarunan tavoitteena on rakentaa ja ylläpitää ihmisille ja ympäristölle turvallista sähköverkkoa. Caruna kannustaa urakoitsijoitaan huolehtimaan turvallisuudesta myöntämällä vuosittain turvallisuuspalkinnon parhaiten turvallisuusasioissa ansioituneille urakoitsijoille. Tänä vuonna Caruna myönsi yrityssarjan palkinnon Infratek Finland Oy:lle.

Jokaisen Carunan sähköverkkoalueella asuvan asiakkaan, sähköverkon parissa työskentelevän urakoitsijan ja verkon läheisyydessä liikkuvan henkilön turvallisuus on Carunalle ensisijaisen tärkeää. Caruna on sitoutunut Nolla tapaturmaa -tavoitteeseen ja urakoitsijoiden työturvallisuus on yksi Carunan avainmittareista. Turvallisuuspalkinnolla Caruna haluaa antaa tunnustusta turvallisuudessa kunnostautuneille urakoitsijoille. Palkinto jaetaan kahdessa sarjassa: yritykselle tai tiimille ja henkilölle.

”Carunan johtoryhmä on tänä vuonna päättänyt myöntää yrityssarjan turvallisuuspalkinnon Infratek Finland Oy:lle, sillä yrityksessä ei ole ollut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa kevään 2015 jälkeen eikä yhtään vakavaa tapaturmaa vuosina 2013–2016. Infratek on onnistunut välttämään tapaturmia panostamalla ennakoivaan turvallisuuskulttuuriin, läheltä piti -tilanteiden avoimeen käsittelyyn ja henkilöstön kouluttamiseen”, perustelee Carunan toimitusjohtaja Jyrki Tammivuori.

”Infratekille turvallisuuspalkinnon saaminen kertoo, että olemme oikealla tiellä. Tavoitteenamme on, että kaikki työntekijämme pääsevät työmailta terveinä kotiin päivän päätteeksi. Panostamme erityisesti työntekijöiden turvallisuuskoulutuksiin kentällä käytännön esimerkkien kautta perinteisten luentojen sijaan, ja tämä työ on tuottanut tulosta”, sanoi Infratekin toimitusjohtaja Veera Höglund Carunan järjestämässä palkitsemistilaisuudessa Vantaalla 12. joulukuuta.

Lisäksi Caruna palkitsi kaksi urakoitsijaa henkilökohtaisesti. Voimatelin asentaja Mikko Iso-Räsyn henkilökohtaisen turvallisuuspalkinnon perusteluna on konkreettinen turvallisuusteko vuodelta 2016. Iso-Räsy huomasi virheen uuden muuntamon kytkentäohjelmassa ja esti näin merkittävän vahingon syntymisen muuntamon käyttöönotossa.

Rejlersin projektinvalvoja Taneli Vihanto puolestaan sai henkilökohtaisen turvallisuuspalkinnon, koska hän on ottanut turvallisuuskoordinaattorin tehtävänsä hyvin haltuun, hän tarttuu asioihin epäröimättä ja kehittää toimintatapoja jatkuvasti yhteistyössä urakoitsijan kanssa.

Turvallisuus verkonparannusohjelman ytimessä

Turvallisuus on erityisen olennaista nyt, kun Carunalla on käynnissä mittava verkonparannusohjelma: 80 000 kilometrin mittaisesta sähköverkosta suuri osa uudistetaan tulevien kymmenen vuoden aikana. Verkonparannusohjelman myötä Caruna investoi sähköverkkoon vuosittain noin 200 miljoonaa euroa, ja parannustyöt työllistävät tuhansia henkilöitä Carunan verkkoalueilla eri puolilla Suomea.

Näiden henkilöiden ja koko verkon turvallisuudesta Caruna huolehtii verkonrakennusperiaatteiden, työohjeistusten ja ennen kaikkea urakoitsijoiden kanssa tehtävän tiiviin yhteistyön turvin.


Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä yritys, joka vastaa 650 000 yksityis- ja yritysasiakkaan sähkönjakelusta Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla, Lapissa sekä Satakunnassa. Carunassa työskentelee noin 270 henkilöä ja yhtiö työllistää suoraan yhteensä 2 000 työntekijää eri puolilla Suomea. Caruna panostaa vahvasti säävarman verkon rakentamiseen ja investoi vuosittain noin 200 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen. Carunan omistavat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Keva (12,5 %) ja Elo (7,5 %) sekä kansainväliset infrastruktuurisijoittajat First State Investments (40 %) ja Borealis Infrastructure (40 %). Lisätietoja: www.caruna.fi