Kuva: Caruna mediapankki. Kuvaaja: Mikko Ryhänen / Kuvaamo

Caruna kaksinkertaisti verkkoinvestointinsa

Asiakkaiden sähkönjakelun luotettavuutta lisäävä verkonparannusohjelma näkyi voimakkaasti Caruna Networks Oy konsernin (Caruna) alkuvuoden tekemisessä. Caruna käytti verkon parantamiseen 92,6 miljoonaa euroa eli lähes kaksinkertaisesti vuoden 2015 vastaavaan aikaan verrattuna.

Mittavien verkkoinvestointien lisäksi myös Carunan liikevaihto oli alkuvuodesta kasvussa. Liikevaihtoa kertyi tammi-kesäkuussa 191,7 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 151,5 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 54,2 miljoonaa euroa – edellisvuonna 22,9 miljoonaa. Verkko-omaisuudesta tehtävät poistot sekä rahoituskulut vaikuttivat siihen, että tulos jäi 67,0 miljoonaa euroa tappiolle. Viime vuonna tappiota kertyi 50,5 miljoonaa euroa.

Carunan verkkoinvestoinnit etenevät ympäri Suomea suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2016 tammi-kesäkuussa konsernin verkkoinvestoinnit olivat 92,6 miljoonaa euroa eli selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin, jolloin verkonparannukseen käytettiin 54,4 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Ari Koponen on tyytyväinen panostukseen.

”Kaapeloinnin positiiviset vaikutukset säähäiriöiden aikana ovat alkaneet näkyä asiakkaille, minkä näimme hiljattaisessa Rauli-myrskyssä. Vaikka verkon siirtäminen maan alle kestää useita vuosia, tavoitteemme on viedä verkonparannusohjelma loppuun määräaikaan 2028 mennessä. Olemme määrätietoisesti jatkaneet mittavaa verkonparannushankettamme, ja organisaatiomme on onnistunut hyvin toimitusvarmuusohjelman eteenpäinviemisessä”, Koponen toteaa.

Suuri työllistävä vaikutus

Carunan verkkoinvestoinnit kohdistuvat laajalle alueelle eri puolilla Suomea. Alkuvuodesta investoitiin Varsinais-Suomeen 35,5 miljoonaa euroa, Hämeeseen ja Uudellemaalle 26,2 miljoonaa euroa, Etelä-Pohjanmaalle ja Satakuntaan 11,9 miljoonaa euroa, Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin 9,9 miljoonaa euroa, Pohjanmaalle 8,0 miljoonaa euroa ja Joensuuhun 1,1 miljoonaa euroa. Näillä verkkoinvestoinneilla Caruna vei maan alle yhteensä 1 200 kilometriä maakaapelia.

”Verkonparannushankkeella on merkittävät alueelliset vaikutukset Carunan verkkoalueilla. Hankkeen urakoitsijoita työllistävä vaikutus on ollut tammi-kesäkuussa yli 600 henkilötyövuotta eri verkkoalueilla. Laajamittaisen hankkeen myötä työturvallisuus korostuu entisestään, ja kiinnitämme tähän yhdessä urakoitsijoiden kanssa erityistä huomioita”, Koponen kertoo.

Suurimmat yksittäiset toimitusvarmuusprojektit toteutettiin Oripäässä (1,7 miljoonaa euroa) ja Pöytyällä (1,2 miljoonaa euroa). Merkittävimmät alueverkon projektit olivat Aittaluoto-Harjaluodon suurjännitteisen ilmajohdon (2,5 miljoonaa euroa) sekä Kankaanpää-Lavia suurjännitteisen ilmajohdon (2,3 miljoonaa euroa) uusimiset.

Lisää uusiutuvaa energiaa

Yhtenä merkittävänä toimena Caruna haluaa olla kehittämässä ja vauhdittamassa myös uusia, kehittyviä energiajärjestelmiä.

Esimerkiksi vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Carunan verkkoon liitettiin 340 aurinkosähköjärjestelmää, kolme tuulipuistoa sekä vesivoimalaitos.

”Tuemme omalta osaltamme ilmastotavoitteiden täyttymistä mahdollistamalla uusiutuvan energian liittämisen verkkoomme. Kaikki nämä liitetyt voimalat vastaavat noin 6 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta,” Koponen toteaa.

Alkuvuodesta verkkoon liitetyn aurinkovoiman teho on 1,8 MVA, tuulipuistojen 21,3 MVA, 2,7 MVA ja 13,6 MVA sekä vesivoimalaitoksen 0,5 MVA. Tuulipuistoista kaksi sijaitsee Kauhajoella ja yksi Jokioisilla, vesivoimalaitos Mynämäellä.


Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä yritys, joka vastaa 660 000 yksityis- ja yritysasiakkaan sähkönjakelusta Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla, Lapissa sekä Satakunnassa. Carunassa työskentelee noin 280 henkilöä ja yhtiö työllistää suoraan yhteensä 2 000 työntekijää eri puolilla Suomea. Caruna panostaa vahvasti säävarman verkon rakentamiseen ja investoi vuosittain noin 200 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen. Carunan omistavat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Keva (12,5 %) ja Elo (7,5 %) sekä kansainväliset infrastruktuurisijoittajat First State Investments (40 %) ja Borealis Infrastructure (40 %). Lisätietoja: www.caruna.fi