Jari Virta
ROTI 2017-hankkeen Rakennukset-paneelin jäsen
Kehityspäällikkö, tekniikan tohtori, Kiinteistöliitto

Asunto-osakeyhtiöiden kiinteistönpito kaipaa ryhtiliikettä

Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrit osoittavat selvästi, ettei asunto-osakeyhtiön hallitusvetoinen toimintamalli takaa kaikissa tapauksissa parasta mahdollista lopputulosta. Hallituksen tehtävä on huolehtia yhtiön hallinnosta, kiinteistön ja rakennusten pidosta sekä muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Jari Virta
ROTI 2017-hankkeen Rakennukset-paneelin jäsen
Kehityspäällikkö, tekniikan tohtori, Kiinteistöliitto

Jos kiinteistönpitoa on laiminlyöty pitkään, yhtiön asioiden saattaminen raiteilleen voi olla haastava tehtävä. Ei ole kenenkään etu, että remontit kasaantuvat päällekkäin ja asumiskustannukset vaihtelevat ennakoimattomasti. Helposti käy myös niin, että yhtiöön alkaa muodostua erilaisia omia etujaan ajavia ryhmiä, jolloin hallinnon toiminta hankaloituu. Tällaisessa tilanteessa yhtiön hallinto ei pysty takaamaan osakkeiden arvon säilymistä ja asumiskustannusten ennustettavuutta.

Ensimmäinen askel avoimeen, läpinäkyvään ja yhteisölliseen toimintaan on yhteisistä toimintatavoista eli taloyhtiön strategiasta päättäminen. Taloyhtiön osakkailla täytyy olla yhteisesti sovittu näkemys ja tavoite siitä, millaisessa kiinteistössä halutaan asua. Yhteiset toimintatavat ohjaavat ja helpottavat myös hallinnon tehtävien hoitamista. Suunnitelmallisessa ja läpinäkyvässä kiinteistönpidossa kaikki osapuolet tietävät miten ja miksi yhtiössä toimitaan.

Hallitusvetoisen toimintatavan lisäksi voidaan harkita myös vaihtoehtoisia toimintatapoja, ellei yhtiöstä löydy halua tai osaamista hallituksen tehtävien hoitamiseen. Vaihtoehtoina voivat olla esimerkiksi isännöintivetoinen toimintamalli tai ammattihallitus.

Isännöintivetoisessa toimintamallissa isännöinti valmistelee esimerkiksi kiinteistön tekniseen kuntoon liittyvät asiat hallituksen ja lopulta yhtiökokouksen päätettäväksi. Tämän toimintamallin haasteellisuus piilee siinä, ettei läheskään kaikilta isännöintiorganisaatioita löydy tämänkaltaista palvelua.

Ammattihallitus lienee oiva vaihtoehto, mutta käytännössä harvinainen. Vaihtoehtoisten toimintatapojen keskeisin haasteellisuus liittynee kuitenkin niiden maksullisuuteen.

Asunto-osakeyhtiön kiinteistönpidon suunnitelmallisuus ja hallinnon läpinäkyvyys edistävät osakkaiden keskinäistä luottamusta. Tämä puolestaan lisää asumisviihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä. Suunnitelmallisuus auttaa ennakoimaan tulevia korjaustarpeita. Tällä on merkitystä omaisuuden arvon säilyttämisen ja asumiskulujen kurissa pitämisen kannalta. Hankkimalla pätevän ja aikaansaavan hallinnon asunto-osakeyhtiön osakkaat voivat nukkua yönsä paremmin.

Jari Virta

ROTI 2017-hankkeen Rakennukset-paneelin jäsen
Kehityspäällikkö, tekniikan tohtori, Kiinteistöliitto

ROTI 2017 kokoaa yhteen lähes 160 asiantuntijan näkemykset Suomen rakennetun omaisuuden tilasta ja sen kehitystarpeista.

Seuraa meitä verkossa!

https://roti2017.wordpress.com
www.twitter.com/ROTI2017
www.facebook.com/ROTI2017
www.roti.fi