Kuvassa Arkkitehtipalvelun toimitusjohtaja Juha Pakarinen, Jukka Turtiainen, Jukka Turtiainen OY:n yhtiökumppani Ulla Saarinen, Arkkitehtipalvelun osakkaat Tommi Luukkonen, Tero Wèman ja Jaska Lauttala. Kuvasta puuttuu osakas Jukka Hiltunen.

Arkkitehtipalvelu ostaa Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiaisen

Jyväskyläläinen Arkkitehtipalvelu Oy ostaa helsinkiläisen Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:n liiketoiminnan. Kaupan myötä yhtiön henkilöstömäärä nousee lähes sataan ja liikevaihto noin 10 miljoonaan euroon.

Kuvassa Arkkitehtipalvelun toimitusjohtaja Juha Pakarinen, Jukka Turtiainen, Jukka Turtiainen OY:n yhtiökumppani Ulla Saarinen, Arkkitehtipalvelun osakkaat Tommi Luukkonen, Tero Wèman ja Jaska Lauttala. Kuvasta puuttuu osakas Jukka Hiltunen.

– Kasvu on meille tärkeää asiakkaidemme tarpeiden vuoksi, ei itsetarkoitus. Yritysten arvopohjien pitää kohdata, jotta kauppa voi toteutua. Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiaisen kohdalla juuri tämä oli ratkaiseva asia. Myös osaamisemme ja asiakkuutemme täydentävät hyvin toisiaan, Arkkitehtipalvelun toimitusjohtaja Juha Pakarinen sanoo.

Arkkitehtipalvelu haluaa olla edelläkävijä arkkitehtitoimistojen joukossa. Johtamiseen, henkilöstön hyvinvointiin ja digitaalisten palvelujen kehittämiseen panostetaan siksi koko ajan. Yhtiö haluaa vahvistaa läsnäoloaan kasvukeskuksissa, siellä minne muuttoliike suuntautuu. Nykyisten toimintapaikkakuntien vahvistamisen lisäksi myös muut kasvukeskukset ovat kiinnostavia laajentumissuuntia.

Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy on hyvämaineinen, pitkän historian omaava toimisto ja vahva toimija pääkaupunkiseudulla. Arkkitehtipalvelun tavoin suunnittelutyön pääpaino on viime ajat ollut asuntorakentamisessa.

– Koska tulevaisuuden suunnittelutoimiston lisääntyvät vastuut ja vaatimukset edellyttävät suurempaa toimijaa kuin n. 20 työntekijän arkkitehtitoimistomme, olimme yhtiökumppanini arkkitehti Ulla Saarisen kanssa jo jonkin aikaa kartoittaneet mahdollista yhteistyökumppania tai liiketoiminnan ostajaa. Neuvottelut tyrehtyivät kuitenkin yrityskulttuurien ja toimintatapojen liian suuriin eroihin. Arkkitehtipalvelun arvot ja suhtautuminen työhyvinvointiin ja asiakkaan palveluun tuntui heti ensimmäisestä kohtaamisesta alkaen samalta kuin meillä, Jukka Turtiainen sanoo.

Arkkitehtipalvelulla ajatellaan, että yrityksen menestys perustuu työhyvinvointiin. Hyvinvoivat ihmiset haluavat antaa parastaan.

– Me toivomme pitkäaikaisia, koko uran mittaisia työsuhteita, mikä edellyttää meiltä työtyytyväisyyden ylläpitämistä jatkuvasti kehittyen. Uskomme, että yhdessä Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiaisen henkilöstön kanssa voimme vahvistua sellaisena kuin haluamme olla, Pakarinen summaa.

Arkkitehtitoimistot muutoksessa

Arkkitehtipalvelun motiivi harteiden leventämiseen liittyy vahvasti alalla tapahtuneeseen muutokseen. Rakentamisessa hankkeiden koko kasvaa koko ajan. Varsinkin suuremmissa kaupungeissa rakennetaan yksittäisten talojen sijaan kokonaisia kortteleita tai korttelikokonaisuuksia. Tämän myötä vastuualueet ovat kasvaneet ja arkkitehtitoimistolta odotetaan aiempaa kokonaisvaltaisempaa palvelua. Arkkitehtitoimiston halutaan olevan pitkäaikainen, strateginen kumppani, jonka kanssa on helppoa ja sujuvaa toimia.

– Tekninen kehitys ja lainsäädännön muutokset vaativat koko ajan enemmän huomiota. Lisäksi digitaaliset ratkaisut, tekoäly ja virtuaalitodellisuus ovat asioita, jotka avaavat uusia mahdollisuuksia. Pienelle toimijalle kaiken tämän kehittäminen ei ole mahdollista, joten näemme kasvun tärkeänä tulevaisuuden menestystekijänä, Pakarinen sanoo.