Einari Teräsvirran suunnittelema ja vuonna 1977 valmistunut Arkadia n:o 6 on kaupunkikuvallisesti merkittävä rakennus. Tummat julkisivut on verhoiltu pronssikaseteilla, ja julkisivuja elävöittävät pysty- ja vaakaosien profiloinnit.

Arkadia n:o 6 – peruskorjattu 1970-lukulainen kiinnostaa

Einari Teräsvirran suunnittelema ja vuonna 1977 valmistunut Arkadia n:o 6 on kaupunkikuvallisesti merkittävä rakennus. Tummat julkisivut on verhoiltu pronssikaseteilla, ja julkisivuja elävöittävät pysty- ja vaakaosien profiloinnit.

Kampin Narinkkatorin laidalla sijaitseva entinen Innotalo on peruskorjattu toimitaloksi, joka on uudistuksessa saanut nimekseen Arkadia n:o 6. 

Kohteen kysyntä oli vilkasta jo uudistus­hankkeen käynnistyessä keväällä 2018, ja tilat on vuokrattu täyteen uudistustyön edetessä. Laadukkaasti toteutetun rakennuksen keskeinen sijainti sekä kattavat palvelut ja monipuoliset tilaratkaisut houkuttivat yrityksiä. 

Arkadia n:o 6 on kaupunkikuvallisesti merkittävä rakennus. Tummat julkisivut on verhoiltu pronssikaseteilla ja julkisivuja elävöittävät pysty- ja vaakaosien profiloinnit.

Kiinteistön käyttäjille on tarjolla aula­-, kahvila-, ravintola- ja liikuntapalvelut, sosiaalitilat suihkuineen ja pukeutumistiloineen, pyöräparkit ja pyörien huoltotilat. Katutason aula- ja liiketilojen ilme haluttiin hotellimaiseksi.

Käyttäjien toiveiden mukaisesti uudistettu

Einari Teräsvirran suunnittelema Arkadiankatu 4–6 valmistui vuonna 1977 nykyisen Kampin kauppakeskuksen kupeeseen. Peruskorjaus tuli ajankohtaiseksi 2010-luvulla, ja tiloja on uudistettu kahdessa vaiheessa. 

– Kahdeksankerroksinen rakennus oli valmistuessaan pääkonttoritasoa. Julkisivut ovat pronssipeltiä, ja tavoitteena oli tämä yleisilme säilyttäen peruskorjata rakennus vastaamaan nykyisiä teknisiä ja toimivuus­vaatimuksia. Vaikka kaavallista suojelua ei tässä kohtaa ole, etenkin kantakaupungin torien varrella olevat rakennukset ovat kuitenkin käytännössä suojeltuja, ja muutoksiin vaaditaan erityinen perustelu, peruskorjauksen toisen vaiheen pääsuunnittelijana toiminut arkkitehti Ahti Korpinen Tengbom Oy:stä kertoo.

Vuonna 2018 käynnistyneessä toisen vaiheen peruskorjausurakassa tiloja on rakennettu monenlaisten toimijoiden tarpeisiin sopiviksi. 

Tilat on vuokrattu täyteen uudistustyön edetessä. Viimeiset vuokralaiset pääsevät muuttamaan sisään vuoden 2021 syksyllä.

Urakka on edennyt kerros kerrokselta niin, että viimeiset vuokralaiset pääsevät muuttamaan sisään vuoden 2021 syksyllä, jolloin Elixian tilat valmistuvat. 

Kiinteistön käyttäjille on tarjolla aula­palvelut, kahvila- ja ravintolapalvelut, liikuntapalvelut, sosiaalitilat suihkuineen ja pukeutumistiloineen, pyöräparkit ja pyörien huoltotilat.

Esipurku rungon peruspinnoille saakka 

– Toisen vaiheen peruskorjaus alkoi 2018 maaliskuussa esipurku-urakalla. Urakasta vastasi Pohjanmaan Erikoispurku Oy. Suurin osa väliseinistä oli tiilimuurattuja seiniä, joten esipurku oli aika suuri urakka, rakennuttajana toimineen Sponda Oy:n projektipäällikkö Pasi Hämäläinen kertoo. 

Elokuussa 2018 alkoivat nyt käynnissä olevat projektinjohtourakat, joissa Temotek Oy on rakennusurakan projektinjohto­urakoitsija ja Aro Systems Oy taloteknisen urakan projektinjohtourakoitsija.

Arkadiankadun puolelle rakennettu korkea keskusaula oli ennen ulkotilaa. Uusi aula yhdistää katutason ravintola- ja kahvilatilan, vastaanotot A- ja C- portaisiin ja läpikulun Arkadian­kadulta Olavinkadulle.

– Meidän rakennustekniseen urakkaamme kuului esipurku-urakan jälkeen tilojen rakentaminen valmiiksi. Sitten vuokralaismuutoksia lähdettiin rakentamaan kerroksiin vuokralaisten toiveiden mukaan. Vuokralaisilla on omat kerrosaulat ja heille on tehty myös aukotuksia sisäportaita varten, Temotek Oy:n aluejohtaja Atso Kangas-Hynnilä kertoo.

Rakennuksen kaikki ikkunat uusittiin energiatehokkaammiksi. Pronssijulkisivut puhdistettiin urakassa, mutta muuten ne jätettiin ennalleen.

– Logistiikka on ollut ehkä kaikkein haastavin asia tässä hankkeessa, kun toimitaan kaupungin ytimessä. Lähes kaikki materiaalit nostettiin ikkunoiden kautta sisään kerroksiin suoraan kadun puolelta kurottajalla ja pienemmät tavarat työmaahissillä, joka oli seinustalla käytössä noin vuoden verran. Tavarat piti tuoda yöaikaan, Kangas-Hynnilä toteaa. 

Aulatiloissa betonin kontrastina toimivat väri­metalliset detaljit. Jos alkuperäistä betoni­rakennetta ei voitu käyttää, käytettiin mikrosementtiä tai kovabetonia.

Uusi korkea keskusaula

Yksi peruskorjauksen tavoitteista oli ottaa kiinteistöä ympäröiviä katutason arkadeja käyttöön ja elävöittää niitä. Osittain arkadeja otettiin liiketilakäyttöön, lisäksi arkadien alakattoja ja valaistusta ehostettiin. 

Käyttäjille on tarjolla kerroskohtaisesti tilaa noin 3000 neliötä. Kerrokset voidaan useiden sisäänkäyntien ja porrashuoneiden ansiosta jakaa jopa yhdeksään eri toimistoon. Nyt valmistuvassa urakassa yhdellä vuokralaisella on tyypillisesti yksi kerros käytössään. Kohteessa on myös kahteen kerrokseen sijoittuneita vuokralaisia.

Katutason aula- ja liiketilojen ilme haluttiin hotellimaiseksi. Arkadiankadun puolelle rakennettu korkea keskusaula oli ennen ulkotilaa. Uusi aula yhdistää katutason ravintola- ja kahvilatilan, vastaanotot A- ja C- portaisiin ja läpikulun Arkadian­kadulta Olavinkadulle. Keskusaulan vieressä on fine-dining ravintola Farang, ja toiselle puolelle aulaa tulee kahvila.

Vuokralaisilla on omat kerrosaulat, ja heille on tehty myös aukotuksia sisäportaita varten.

– Aulatilojen ilmeeksi valittiin betoninen rouheus, samaa rouheutta tavoiteltiin myös kerroksissa. Tämän tavoitteen mukaisesti Rune&Berg Design laati katutasojen aulatilojen sisustussuunnitelmat, jossa betonin ja mikrosementin kontrastina toimivat väri­metalliset detaljit. Jos alkuperäistä betoni­rakennetta ei voitu käyttää, käytettiin mikrosementtiä tai kovabetonia, Korpinen kertoo.

Talotekniikka uusittiin lähes kokonaan

– Kiinteistön talotekniikka uusittiin lähes kokonaan. Pääosa viemäreistä uusittiin ja pohjaviemäreitä sukitettiin. Vanhat melko hyväkuntoiset lämpöpatterit kunnostettiin ja jätettiin käyttöön. Patterit varustettiin toimilaitteilla, jotta ei tule päällekkäistä toimintaa, jossa samaan aikaan lämmitetään ja jäähdytetään tiloja, kohteen LVIA-suunnittelusta vastannut Antti Teerimäki Hepacon Oy:stä kertoo. 

Käyttäjille on tarjolla kerroskohtaisesti tilaa noin 3000 neliötä. Kerrokset voidaan useiden sisäänkäyntien ja porrashuoneiden ansiosta jakaa jopa yhdeksään eri toimistoon.

Uusi nykyaikainen talotekniikka saatiin tietomallia käyttäen hyvin sovitettua kohtalaisen mataliin tiloihin. Tekniikan sovittaminen vaati tiivistä yhteistyötä talotekniikan suunnittelijoiden ja arkkitehdin välillä. Tekniikan sovittamisessa piti hyödyntää myös vanhoja reikiä kantavissa rakenteissa. 

– Ilmanvaihdon konehuonetta laajennettiin, jotta saatiin uudet ilmanvaihtokoneet sijoitettua ja päästiin vaadittuihin S2-luokan ilma­määriin, Teerimäki kertoo.

Kolmannen kerroksen sisäpihalle sijoitettiin kuntokeskuksen vaatimat suuret hormit omaksi veistosmaiseksi aiheekseen. Samalla sisäpihalle rakennettiin uusi noin 250 neliön laajuinen terassi, joka tulee ravintola-alan teknologiayhtiö Woltin käyttöön. 

Toimistotilojen ilman­vaihto on toteutettu vakiopainekanavistona: kanaviin on asennettu vyöhykkeittäin vakiopaine­pellit, jotka mahdollistavat tilojen käyttöönoton eriaikaisesti. Vyöhykkeiden ilmamäärät pysyvät vakiona muun rakennuksen valmistumisen edetessä.

Kohteen hiilidioksidi- ja lämpötilojen mukaan ohjautuva, tarpeenmukaisesti toimiva ilmanvaihto on suunniteltu S2 -luokkaan. Kaikkiin ilmanvaihtokoneisiin tehtiin lämmöntalteenotto. 

– LVI-suunnittelun kannalta haasteita on tuonut eri tilojen vaiheittainen käyttöönotto vuokrauksen edetessä. Ilmamäärien säätäminen on tällöin vaativaa, kun osaan tiloista on säädöt tehty jo valmiiksi ja osaa tiloista vasta rakennetaan käyttäjälle. Toimisto­tilat on jaettu myös kerrosten sisällä eri vyöhykkeisiin. Siksi toimistotilojen ilman­vaihto on toteutettu vakiopainekanavistona, eli kanaviin on asennettu vyöhykkeittäin vakiopaine­pellit, jotka mahdollistavat tilojen käyttöönoton eriaikaisesti. Näin vyöhykkeiden ilmamäärät pysyvät edelleen vakiona muun rakennuksen valmistumisen edetessä, Teerimäki toteaa.

Kolmannen kerroksen sisäpihalle sijoitettiin kuntokeskuksen vaatimat suuret hormit omaksi veistosmaiseksi aiheekseen. Samalla sisäpihalle rakennettiin uusi noin 250 neliön laajuinen terassi.

Energiatehokkaaksi suunnitellussa kiinteistössä käytetään sataprosenttisesti vihreää sähköä. Kohteelle haetaan Very Good -tason Breeam-ympäristösertifikaattia.

Budjetti alittuu

– Hanke on sujunut erittäin hyvin, on alittamassa budjettiansa ja valmistuu aikataulun mukaisesti. Perusurakassa ilman vuokralaisia lähdimme viemään hanketta eteenpäin malli­moduulivaiheeseen. Nyt koko kohde on täysin vuokrattu, Hämäläinen kertoo. 

Ylimääräisenä lisäurakkana tehtävä entisen Circus-yökerhon tiloihin toteutettava 2500 neliön laajuinen Elixian kuntokeskus tulee vielä viimeistelemään kiinteistön palvelutarjonnan ensi vuoden loppuun mennessä.

Arkadia n:o 6:ta on korjattu kahdessa vaiheessa.Vuonna 2018 käynnistyneessä ja edelleen jatkuvassa toisen vaiheen peruskorjausurakassa tiloja on rakennettu monenlaisten toimijoiden tarpeisiin sopiviksi.

Teksti: Jari Peltoranta | Kuvat: Mikael Lindén

Kuule miten voit kasvattaa rakennusalan myyntiäsi ja markkinoida tehokkaammin palveluidemme avulla

Antamalla yhteystietosi voimme olla sinuun yhteydessä tuotteisiimme liittyen. Lue lisää tietosuojasta tästä.