Aren organisaatio ja toimintamalli uudistuvat

Aren tuore toimitusjohtaja Jarno Hacklin on löytänyt tavat uudistaa yrityksen toimintaa: Aren toimintamalli uudistuu ja uudistumisen tavoitteena on asiakaskeskeisempi, selkeämpi ja tehokkaampi toiminta.

Aren uudessa toimintamallissa projekti- ja palveluliiketoimintojen johtaminen ja toimintamallit eriytetään toisistaan. Uusien matriisitoimintojen avulla hyödynnetään osaaminen paremmin yli aluerajojen. Muutoksen uskotaan näkyvän asiakkaille ja henkilöstölle selkeämpänä ja asiakaslähtöisempänä toimintana.

– Olen ensimmäisien kuukausien aikana toimitusjohtajan tehtävässäni tunnistanut, mikä Arella toimii erinomaisesti ja missä meillä on kehitysmahdollisuuksia. Yhdessä arelaisten kanssa olemme alkuvuoden ajan suunnitelleet Arelle uutta asiakaskeskeisempää, selkeämpää ja tehokkaampaa toimintamallia, jonka nyt otamme käyttöön. Uusi malli tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja selkeyttää toimintaamme, Aren toimitusjohtaja Jarno Hacklin kertoo. 

Uusi malli tuo selkeyttä rooleihin ja vastuualueisiin. Heinäkuun alussa projektit eriytetään omaksi liiketoiminnoikseen ja palvelut organisoituvat kahteen alueelliseen liiketoimintoon. Projektien liiketoimintajohtajaksi on nimitetty YIT:llä aiemmin työskennellyt Anne Piiparinen. Palveluiden Etelä-Suomen liiketoimintajohtajana aloittaa Jyri Seppänen ja Itä- ja Länsi-Suomen liiketoimintajohtajana Ari Kinnunen. Liiketoiminta-alueiden alla toimii 20 yksikköä, joiden johdossa ovat liiketoimintajohtajien nimeämät yksikönjohtajat.

– Anne ja Jyri tuovat mukanaan uutta osaamista johtoryhmätyöskentelyymme, joten olen iloinen voidessani toivottaa molemmat tervetulleeksi tiimiin, sanoo Jarno Hacklin. 

Arelle perustetaan uusi Asiakkuudet ja kasvuteknologiat -matriisitoiminto tukemaan myyntiä ja tuotekehitystä. Toimintoa johtaa kaupallinen johtaja Seppo Korhonen, joka siirtyy tehtävään Aren Etelä-Suomen liiketoimintajohtajan tehtävästä. Länsi-Suomen liiketoimintajohtajana toiminut Marko Otranen siirtyy kasvuteknologioiden johtajaksi ja raportoi tehtävässään Seppo Korhoselle. 

Liiketoimintojen sisällä oleviksi matriiseiksi perustetaan Project Management Office (PMO) ja Service Management Office (SMO) -toiminnot, jotka tukevat liiketoimintaa sekä vastaavat työkalujen ja prosessien kehityksestä. PMO:n johtajana jatkaa Katja Pekkanen ja SMO:n johtajaksi on nimetty Lauri Pönniö, joka tulee Aren ulkopuolelta ja aloittaa tehtävässään 1. elokuuta.