Arelle Pasilanportin toimistokiinteistön LVISA-urakka

Are ja Fira ovat tehneet sopimuksen Fennian Pasilanportin peruskorjattavan toimistokiinteistön LVISA-töistä. Kiinteistöön tulee energiatehokas Are Sensus® -talotekniikkajärjestelmä. Sopimuksen arvo on noin 5,2 milj. euroa.

Fennian tulevan pääkonttorin, Pasilanportin, pääurakoitsijana toimii Fira.Kohteessa on 14 300 m² toimistotiloja kahdeksassa kerroksessa sekä kaksi maanalaista kerrosta, joissa on teknisiä tiloja, varastoja ja pysäköintitilaa. Fennia muuttaa uudistettuun toimistoon keväällä 2017.

Hyvät sisäolosuhteet ja energiatehokkuus yhdessä paketissa

”Saneerattava rakennus on valmistunut 80-luvulla. Jotta rakennus saatiin vastaamaan nykyajan vaatimuksia, keskityimme suunnittelussa kolmeen tärkeään asiaan: rakennuksen arkkitehtuuriin kehittyvässä Pasilassa, digitalisaation mukanaan tuomiin työn tekemisen malleihin sekä kokonaan uudistettuun talotekniikkaan. Varsinkin uudet tavat tehdä työtä niin omilla työpisteillä kuin yhteisissä tiloissa tuovat suuren määrän uusia asioita tilojen olosuhteisiin. Henkilömäärät ovat suuria, henkilöstön liikkuminen rakennuksen sisällä on lisääntynyt ja yhä useampi tekee työtä yhdessä muiden henkilöiden kanssa”, kertoo kiinteistösijoitusjohtaja Timo Rantala Fenniasta.

”Halusimme varmistaa, että saamme pääkonttorin, jossa henkilöstömme pystyy toimimaan tehokkaasti uusien työtapojenkin osalta ja joka on samalla energiatehokas. Emme halunneet tinkiä sisäolosuhteista energiansäästöjä saavuttaaksemme. Teetimme Pasilanportista eri talotekniikkajärjestelmiä vertailevat energialaskelmat ja myös elinkaarilaskelmat. Niiden pohjalta totesimme Aren Sensuksen vastaavan tarpeitamme”, jatkaa Rantala.

”Fennia on tulevaisuuteen katsova yritys, jonka vastuullisuus näkyy muun muassa niissä asioissa, joihin Sensus tuo ratkaisun. Arvostamme, että tärkeä kiinteistösijoittaja uskoo myös Sensukseen. Firan kanssa meillä on ollut jo aiemmin hyvää yhteistyötä useissa toimistokohteissa pääkaupunkiseudulla”,toteaa Aren aluejohtaja Kai Nurho.

”Pääkonttorillamme Vantaan Technopoliksella on käytössä Sensus-järjestelmä, joka on osaltaan luonut meille miellyttävät työskentelyolosuhteet. Omien kokemustemme pohjalta uskalsin suositella järjestelmää myös Fennialle”, kertoo Firan varatoimitusjohtaja Miska Eriksson.

Käyttöönottovaihe tehokkaaksi

Parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi Are ja Fira tekevät tiivistä yhteistyötä jo suunnitteluvaiheessa ja koko toteutuksen ajan.

”Fira ja Are ovat toteuttaneet yhdessä lukuisia Sensus-kohteita. Hyvään lopputuloksen pääsemiseksi tulee toteutustiimin pystyä saumattoman ja luottamukselliseen yhteistyöhön. Tähän päästään pitkällä ja avoimella yhteistyöllä. Hankeen tavoitteet ovat haastavat, mutta tiedämme valitun toteuttajayhteisön pystyvän nämä tavoitteet saavuttamaan”, toteaa Miska Eriksson.

”Sensus-kiinteistöissä tehdään aina tehostettu käyttöönotto ja toimintakokeet ennen kohteen luovutusta. Muun muassa jokaisen kattopaneelin toiminta tarkastetaan lämpökameroilla. Kiinteistön käyttäjät myös opastetaan Sensuksen käyttöön”, lisää Kai Nurho.

Lue lisää Are Sensuksesta


Are on Suomen suurin talotekniikkatalo. Koko elinkaaren kattavat talotekniikkaurakoinnin ja kiinteistön ylläpidon palvelut takaavat asiakkaidemme tilojen energiatehokkuuden ja miellyttävät sisäolosuhteet.
Panostamme erityisesti älykkääseen tekniseen ylläpitoon ja kehittämäämme Are Sensus -matalaenergiajärjestelmään. Yli 100-vuotias Are-konserni työllistää noin 2 900 henkilöä. Palvelemme asiakkaitamme 25 paikkakunnalla Suomessa ja lisäksi Venäjällä, Pietarissa. Lisätietoa:
www.are.fi.

Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden asiantuntija. Tarjoamme yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille niiden tarvitsemat riskienhallinta-, vakuutus- ja varainhoitopalvelut.
Fennia-konserniin kuuluu kolme yhtiötä: vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia ja varainhoidollisia palveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy.
www.fennia.fi

Fira uskoo, että ainoa mahdollinen lähtökohta rakentamiselle on ihminen. Rakentaminen on palvelua, jossa rakennuksen suunnittelun lähtökohtana on sen käyttötarkoitus. Fira palvelee osallistamalla ihmisiä, soveltamalla uusia työskentelytapoja ennakkoluulottomasti, kehittymällä ja tutkimalla maailmaa jatkuvasti.
Samalla Fira rakentaa fiksummin: kustannustehokkaasti, ennakoidusti ja todellista tarvetta palvellen. Fira-konserniin kuuluvat monipuolisia uudis-, korjaus- ja asuntorakentamisen hankkeita päätoteuttajana tekevä Fira Oy sekä putkiremontteihin erikoistunut Fira Palvelut Oy. Fira-konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla, ja sen liikevaihto vuonna 2015 oli noin 135 miljoonaa euroa.
www.fira.fi