Liiketoiminnan kehittämisen uusi professori Anu Bask kehottaa puurakentamisen toimijoita miettimään, miten alaa pystyisi viemään eteenpäin kiertotalouden avulla. Kuva: Aki Loponen

Anu Bask Vaasan yliopiston puurakentamisen liiketoiminnan kehittämisen professoriksi

Kauppatieteen tohtori, dosentti Anu Bask on nimitetty Vaasan yliopiston liiketoiminnan kehittämisen professoriksi, soveltamisalana puurakentaminen. Kyseessä on viiden vuoden määräaikainen tehtävä. Professuuri on osa Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen koordinoimaa Epanet-tutkimusverkostoa.

Liiketoiminnan kehittämisen uusi professori Anu Bask kehottaa puurakentamisen toimijoita miettimään, miten alaa pystyisi viemään eteenpäin kiertotalouden avulla. Kuva: Aki Loponen

Professuurissa on kyse liiketoiminnan kehittämisestä etenkin suuren mittakaavan puurakentamisessa. Suuri mittakaava tarkoittaa esimerkiksi puukerrostaloja, julkisia rakennuksia ja teollisuusrakennuksia. Professori Anu Baskin mukaan puurakentamisella voidaan edistää kestävän kehityksen tavoitteita.

– Professuuri tarjoaa äärimmäisen mielenkiintoisen mahdollisuuden keskittyä yhteen toimialaan. Tutkimuksessa minua kiinnostavat vastuulliset toimitusketjut ja niiden johtaminen. Erityisen kiinnostunut olen siirtymästä kiertotalouteen, jossa haetaan suljettuja kiertoja ja mahdollisimman pitkää elinkaarta.

Verkostot ovat apuna kilpailukyvyn kehittämisessä

Tilanne koko rakennusalalla on tällä hetkellä haastava heikon kysynnän ja korkeiden korkojen ristipaineessa. Myös puurakentamisen alalla on nähty lomautuksia, irtisanomisia ja konkurssejakin. Bask muistuttaa, että huonoina aikoina ei kannata lyödä laimin tuotekehitystä ja innovointia eikä liiketoiminnan ja verkostojen kehittämistä.

– Nyt alan taantuman aikaan on tärkeä hetki kehittää kilpailuetuja, sanoo Bask.

– Kannattaa myös vahvistaa entisestään kestävää liiketoimintaa. Kiertotalous on tulevaisuutta, joten nyt tulisi ryhtyä miettimään, miten kiertotalouden avulla alaa pystyisi viemään eteenpäin.

Baskin mukaan kiertotalouteen siirtyminen tuo uudenlaisia toimijoita puurakentamisen verkostoon ja laajentaa nykyisiä ekosysteemejä. Uutta kilpailuetua voi lähteä kasvattamaan yhteistyöllä ja ekosysteemiä rakentamalla.

Tuotteliasta tutkimusta toimitusketjujen johtamisesta

Bask tulee Vaasan yliopistoon Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta, jossa hän on toiminut viime vuodet yliopistonlehtorina. Hän on myös Turun yliopiston dosentti erityisalanaan vastuullinen toimitusketjujen johtaminen. Aiemmin Bask työskenteli pitkään eri tehtävissä Aalto-yliopistossa ja Helsingin Kauppakorkeakoulussa esimerkiksi logistiikan tutkijana ja määräaikaisena professorina.

– Myös väitöskirjani liittyi toimitusketjuihin, Bask kertoo.

Bask on toiminut monitieteisen logistiikan ja toimitusketjujen johtamisen tutkijakoulun (KATAJA) johtajana vuodesta 2011 lähtien. Hän on myös kestävään kehityksen teemoihin keskittyneen InterTran-tutkimusryhmän kauppatieteellisen osion johtaja.

Baskilla on runsaasti opetuskokemusta niin kandidaatti-, maisteri- kuin tohtoriopinnoista. Hän on tuottelias tutkija, jolla on lukuisia kansainvälisiä julkaisuja. Hän kuuluu tällä hetkellä esimerkiksi Journal of Business Logistics -lehden toimituskuntaan. Yliopiston nimitystoimikunta kiitteleekin Baskia aktiivisesta ja laadukkaasta tutkimustoiminnasta sekä laajasta yliopisto- ja yritysyhteistyöverkostosta.

Tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi

Vaasan yliopiston liiketoiminnan kehittämisen professuurin tehtävänä on tuottaa tutkittua tietoa suuren mittakaavan puurakentamisen arvonketjun kestävyyden, kilpailukyvyn, liiketoiminnan sekä markkinoinnin ja liiketoimintakonseptien kehittämisen tueksi.

Professuurin rahoittajia ovat Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön ja Vaasan yliopiston lisäksi Suomen Metsäsäätiö, Suomen Yrittäjäopisto, Alajärven, Alavuden ja Seinäjoen kaupungit ja Seinäjoen yliopistokeskus. Nykyinen viisivuotinen kausi ”Kestävä ja kilpailukykyinen liiketoiminta puurakentamisessa” alkoi tammikuun 2024 alusta. Ensimmäinen puurakentamisen liiketoiminnan kehittämisen professuuri alkoi vuonna 2016.