Kuva: Turun Teknologiakiinteistöt

Antti Asteljoki Turun Teknologiakiinteistöjen operatiiviseksi johtajaksi

Teknologiakiinteistöjen operatiiviseksi johtajaksi on valittu pitkän linjan kiinteistöammattilainen Antti Asteljoki.  Hän siirtyi tehtävään globaalista kiinteistöalan konsulttiyrityksestä CBRE:stä.

Kuva: Turun Teknologiakiinteistöt

Asteljoki on työskennellyt kiinteistöalalla 19 vuoden ajan kiinteistöinvestointien, rakentamisen, ylläpidon sekä myynnin ja välityksen parissa. CBRE:llä hän veti projektijohtamisen neuvonantotoimintaa, jossa asiakkaina oli niin kiinteistösijoittajia kuin tilojen käyttäjiäkin. Tätä ennen hän on toiminut muun muassa rakennuskonserni Lehto Groupin kaupallisena johtajana, SATO:n liiketoimintajohtajana ja Huoneistokeskuksen toimitusjohtajana. 
 
Asteljoki on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.
 
– Taustani on vahvasti kaupallinen ja asiakaslähtöinen. Olen aina pyrkinyt löytämään erilaisia, muusta toimialasta poikkeavia tulokulmia toiminnan kehittämiseen ja tässä tunnistan vahvan yhtäläisyyden Teknologiakiinteistöjen arvoihin ja tekemiseen. 
 
Teknologiakiinteistöissä Asteljoen tehtävänä on toiminnan asiakaslähtöinen kehittäminen.
 
– Yleensä yritykset ovat olemassa omien asiakkaidensa vuoksi, eli meidän pitää ymmärtää, miten voimme auttaa asiakkaitamme auttamaan omia asiakkaitaan. Kiinteistöalalla helposti unohtuu, ettei kukaan ei ole kiinnostunut itse rakennuksista vaan niiden tuottamasta arvosta. Arvoa syntyy muun muassa siitä, että kiinteistössä tai sen ympäristössä on useita eri toimijoita, jotka hyötyvät synergiasta ja joita me voimme kiinteistönomistajina liittää tiiviimmin toisiinsa, Asteljoki toteaa.
 

– Perinteisesti kiinteistöalalla sijoittaja tekee laskelmat ja toteuttaa tilat, jotka eivät kuitenkaan vastaa asiakkaan tarpeita. Tällä hetkellä olemme murroskohdassa, jossa tilatehokkuuden sijaan korostetaan asiakaslähtöisyyttä. Tämä edellyttää sijoittajalta kykyä ja halua miettiä, mitä muuta tilat asiakkaalle merkitsevät kuin neliöitä. Se paitsi haastaa alan, tarjoaa myös runsaasti mahdollisuuksia uudenlaiseen palveluliiketoimintaan. Turun Teknologiakiinteistöt Oy on Turun Tiedepuiston alueella toimiva kiinteistösijoitusyhtiö, jonka omistavat Hemsö TTP, Turun kaupunki ja Turun ammattikorkeakoulu. Yhtiön omistamien kiinteistöjen vuokrattava pinta-ala on noin 160 000 neliötä.