ROTI 2019
Liisa-Maija Thompson

Yksityisteiden hyvä kunto välttämätöntä elinkeinoelämälle

Yksityisteiden ja niiden siltojen kunto uhkaa monin paikoin elintarviketuotannon ja muun yksityisteiden varsilla sijaitsevan yritystoiminnan kuljetuksia. Logistiikka on olennainen osa eri alojen tuotantoprosessia, jossa teillä liikkuvat niin raaka-aineet, puolivalmisteet, lopputuotteet kuin ihmisetkin.

Liisa-Maija Thompson

Suomalainen tieverkko on kattava jo nykyisellään – meillä on yli 350 000 kilometriä yksityistietä, 78 000 kilometriä maanteitä ja noin 28 000 kilometriä katuja. Vaikka yksityistiet eivät olekaan liikennejärjestelmän näkyvin elementti, niiden merkitys laajalle ja harvaanasutulle maalle on suuri jo määrälläkin mitattuna. Merkittävyys on entistä suurempi, kun kilometreihin lisätään teiden pitoon sitoutuneiden ihmisten määrä ja teiden varaan sitoutuneen muun kansallisen ja yksityisen pääoman arvo.

Yksityistieosakkaan ja valtion kokonaistalouden kannalta yksityistie mahdollistaa arvon tuotannon siinä missä katu tai maantiekin. 90 prosenttia puusta kuljetetaan metsistä tuotantoon yksityisteiden kautta. Monet biovoimalaitokset saavat raaka-aineensa yksityisteiden takaa, ja maatalouden sekä elintarviketeollisuuden tuotteet kulkevat yleensä osan matkaa yksityistietä pitkin. Lisäksi näiden teiden varrelta saattaa löytyä kiertotalouden toimijoita, alihankintaosaamista, palveluita tai muuta pientä ja keskisuurta yritystoimintaa, jonka ei toiminnan luonteen tai toimijan preferenssien takia ole välttämätöntä sijaita taajamissa.

Yksityisteistä puhuttaessa ei pidä myöskään aliarvioida merkittäviä aineettomia arvoja, joita tiet tuottavat vuosittain miljoonille suomalaisille muun muassa jokamiehen oikeuksiin kuuluvan virkistyskäytön tai satunnaisen sieni- tai marjametsällä käynnin muodossa. Kesäinen luonnonmaisema avautuukin monelle suomalaiselle tien päältä. Saapumiseen ja lähtemiseen liittyy paljon mieleenpainuvia muistoja.

Yksityistiet ovat liikennejärjestelmän hiussuonia, jotka kuljettavat ihmisiä, raaka-aineita ja tuotteita suuremmille väylille. Tie on yksilön ja yrityksen arvokas yhteys maailmalle riippumatta siitä, kumpaan suuntaan sitä kuljetaan.

Kun pääväylä tukkeutuu esimerkiksi onnettomuuden yhteydessä, voidaan yhteystarve korvata hetkellisesti yksityisteiden kautta. Ne tarjoavat liikennejärjestelmälle joustoa, silloin kun poikkeustilanne sitä edellyttää. Suuri kiitos kuuluu kaikille yksityisteiden omistajille, jotka huolehtivat tästä liikennejärjestelmän osasta.

Kun yksityistieverkosto pidetään toimintakuntoisena – pystymme pitämään parempaa huolta myös koko maasta.

 

Liisa-Maija Thompson

Asiantuntija, Suomen Tieyhdistys

ROTI 2019 Liikenneverkot-paneelin jäsen

 

ROTI 2019 kokoaa yhteen yli 100 asiantuntijan näkemykset Suomen rakennetun omaisuuden tilasta ja sen kehitystarpeista.

Seuraa meitä verkossa!

www.roti.fi/blogit

www.twitter.com/ROTI2019

www.facebook.com/ROTI2019

www.roti.fi