Kissanmaan kiertotaloustalo. Kuva: Pohjola Rakennus Oy Suomi

Vuoden Kiertopalkinto 2023 Tampereelle  

Vuoden Kiertopalkinnon 2023 saa Tampereen kaupungin toteuttama tontinluovutusmalli, jolla vauhditetaan kiertotaloutta ja rakentamisen päästövähennyksiä.

Kissanmaan kiertotaloustalo. Kuva: Pohjola Rakennus Oy Suomi

Tampereen malli edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ilmasto­päästöjen vähentämistä. Kiertotalous­kriteerien sisällyttäminen osaksi tontin­luovutuksen ehtoja ohjaa tontilla tapahtuvia toimia vuosi­kymmeniksi eteenpäin. 

– Tampereella toteutettu pilotti osoittaa merkityksellistä sitoutumista kierto­talouden edistämiseen. Tampereen malli on helposti monistettavissa ja se perustuu yhteis­työhön alan toimijoiden kanssa, voittajan valinnut ympäristö­neuvos Jarmo Muurman ympäristöministeriöstä sanoo. 

Tampereen tontinluovutusmallissa hakijoilta pyydettiin kunnianhimoista kiertotalous­kokonaisuutta, jossa talon hiili­jalanjälki olisi tavallista taloa pienempi. Päästö­vähennyksiä haettiin kiertotalous­ratkaisujen hyödyntämisen kautta. Kierto­talouden mukaisia rakennusosia tuli käyttää mahdollisimman täydellisinä eikä vain betonimurskeena. 

Hyväksyttyjä tonttihakemuksia saatiin yhteensä 17 kappaletta. Tontinluovutus­kilpailun tuloksena syntyy Kissanmaalle Suomen ensimmäinen kierto­taloustalo, jonka rakentaa Pohjola Rakennus Oy Suomi.

Circwaste-hanke jakaa vuosittain Kiertopalkinnon kierto­taloutta edistävälle toimenpiteelle. Kyseessä voi olla kunnan, yrityksen, yhteisön, hankkeen tai yksityis­henkilön toteuttama kierto­talousteko. Valinta tehdään Kestävyysloikka-palveluun vuoden aikana lisättyjen hyvien esimerkkien eli loikkien kesken.

Circwaste-hankkeen vetäjä, ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa Suomen ympäristö­keskuksesta toteaa, että kiertotalous­loikkien joukossa oli paljon hyviä ehdokkaita, jotka osoittavat, miten moninaisin tavoin kiertotaloutta voi edistää.

Vuoden Kiertopalkinnon lisäksi kunnia­maininnan saivat uusioraaka-aineista rakennettu puisto, jonka taustalla on Helsingin kaupungin innovaatiohaaste ja EcoUp Oyj, sekä uuden jakamis­taloutta edistävän konseptin kehittänyt Circutus Oy.