Oodi on yksi Suomen kaikkien aikojen vaativimmista rakennushankkeista, jota sen toteuttajatkin vertaavat taideteokseen. Talossa on useita pioneeriluonteisia ratkaisuja.

Viisi rakennusta kilpailee Arkkitehtuurin Finlandiasta

Arkkitehtuurin Finlandia -palkintoehdokkaat 2019 ovat Helsingin keskustakirjasto Oodi, Jyväskylän yliopiston päärakennuksen restaurointi, Kruunuvuorenrannan koonta-asema Helsingissä, Käärmetalon peruskorjauksen 1. vaihe Helsingissä ja Vaaralanpuiston päiväkoti Vantaalla.

Oodi on yksi Suomen kaikkien aikojen vaativimmista rakennushankkeista, jota sen toteuttajatkin vertaavat taideteokseen. Talossa on useita pioneeriluonteisia ratkaisuja.

Kuva: Mikael Lindén

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto myönnetään kolmen viime vuoden aikana valmistuneen uuden rakennuksen tai rakennusryhmän suunnittelusta tai korjaussuunnittelusta. Tänä vuonna palkinnon saajan valitsee kuvataiteilija, kirjailija Hannu Väisänen. Suomen Arkkitehtiliitto SAFA myöntää Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon tänä vuonna kuudetta kertaa. Voittaja julkistetaan 7.10.2019.

Ehdokaskohteet edustavat monipuolisesti arkkitehtuurin kenttää yhteiskunnassa: julkista ja yksityistä uudisrakentamista, tuotantorakennuksia ja kasvavaa korjausrakentamista. Kohteet valinneeseen esiraatiin kuuluivat tänä vuonna tekniikan tohtori, arkkitehti SAFA Anne Stenros esiraadin puheenjohtajana, arkkitehti SAFA, professori Mikko Heikkinen ja arkkitehti SAFA Juulia Mikkola. Esiraadin sihteerinä toimi SAFAn pääsihteeri Paula Huotelin.

Arkkitehtitoimisto ALAn suunnittelema, vuonna 2018 avattu Helsingin keskustakirjasto Oodi jakautuu kolmeen arkkitehtuuriltaan ja tunnelmaltaan erilaiseen kerrokseen, jotka luovat omanlaiset puitteet kirjaston eri toiminnoille – avoimelta sisääntulotasolta välikerroksen paja- ja studiotiloihin ja ylös valossa kylpevään kirjaston varsinaiseen aineistoalueeseen. Toiminta ja tilat ovat orgaanisessa vuorovaikutuksessa talon rakenteen, Sanomatalolta Töölönlahden puistoon jännittyvän teräksisen selkärangan ja sitä laivan kölin tapaan myötäilevän kuusisoiroverhouksen kanssa. Oodin muoto nivoo sen ympäristöönsä ja viimeistelee pääkaupungin keskeisen julkisen tilan.

Vuonna 1955 valmistunut Jyväskylän yliopiston päärakennus on Alvar Aallon punatiilikauden merkittävimpiä töitä. Päärakennuksessa toteutettiin vuosina 2013–2017 perinpohjainen restaurointi, jonka Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy suunnitteli tiiviissä yhteistyössä Alvar Aalto -säätiön ja Museoviraston kanssa. Juhlasalin ilmanvaihtoa parannettiin, vesikatto ja lattiat uusittiin ja ikkunat kunnostettiin. Korjauksessa pyrittiin säilyttämään mahdollisimman paljon alkuperäisiä rakenteita, materiaaleja ja kalusteita. Alvar ja Aino Aallon, Maija Heikinheimon sekä Ilmari Tapiovaaran suunnittelemat kalusteet restauroitiin.

Vuonna 2017 Helsingin Kruunuvuorenrantaan valmistuneella koonta-asemalla uuden asuinalueen jätteet kootaan maanalaisia imuputkia pitkin ja pakataan kontteihin muualla tapahtuvaa jatkokäsittelyä varten. Kolmiulotteinen, origamia muistuttava geometria on taidokkaasti toteutettu ruosteen ruskeiksi patinoimilla betonielementeillä. Kruunuvuorenrannan koonta-asema osoittaa, että myös teknisiin järjestelmiin kuuluvat rakenteet ja rakennukset voivat olla merkityksellinen osa ympäristöämme. Koonta-aseman on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy.

Helsingin Käpylään vuonna 1951 valmistunut Käärmetalo on Yrjö Lindegrenin merkittävimpiä suunnitelmia. Kahdesta erillisestä rakennuksesta koostuvan talon pituus on 287 metriä. Kasarmimaisuus on vältetty yhdistelemällä viuhkamaisia lamelleja, jotka muodostavat vaihtelevia suojattuja pihatiloja. Mäkelänkadun suuntaisesti mutkittelevissa kerrostaloissa on yhteensä 189 kaupungin vuokra-asuntoa, joilla jokaisella on yksilöllinen asemansa ja näkymänsä osana kokonaisuutta. Peruskorjauksen pääsuunnittelusta on vastannut arkkitehti Mona Schalin Arkkitehdit Kati Salonen ja Mona Schalin Oy:stä.

Vuosina 2016–2018 kunnostetun eteläisen asuinrakennuksen korjaustyöt tehtiin rakennussuojelun edellyttämällä tavalla. Peruskorjauksessa kunnostettiin muun muassa kylpyhuoneet, keittiöt, sisäpinnat, yläpohjarakenteet, ulkorappaus, parvekkeet, ovet, ikkunat, yhteistilat ja LVI-järjestelmät. Mikä mullistavinta, rakennuksen ilmanvaihto säilytettiin painovoimaisena, mikä säästää energiaa ja huoltokustannuksia ja ehkäisee sisäilmaongelmien syntymistä.

Vuonna 2017 Vantaalle valmistunut Vaaralanpuiston päiväkoti muodostaa suojaisan maiseman päiväkodin lapsille. AFKS Arkkitehtien (Jari Frondelius, Jaakko Keppo, Juha Salmenperä, Jalo Sippola ja Maija Viljanen) suunnittelema rakennus sopeutuu massoiltaan ja materiaaleiltaan ympäröivän rakennetun ympäristön mittakaavaan jakautuen kahteen erilliseen piha-alueeseen. Puistomaisen tontin isot pihapuut on suojeltu rakentamisen aikana. Lämpimät sävyt, runsas puun käyttö materiaalina ja poimuileva muoto kutsuvat leikkimään ja kiipeilemään. Yksi suunnittelun lähtökohdista on ollut lähes nollaenergiarakennuksen suunnittelu.

www.arkkitehtuurinfinlandia.fi

Lue lisää Oodista

Lue lisää Käärmetalon remontista