Väärä sähköasennus voi tappaa

Väärin tehty sähköasennus voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon, jonka seurauksena pahimmillaan menetetään ihmishenkiä. Viime vuonna Levillä menehtyi kolme lasta mökkipalossa, joka sai alkunsa virheellisestä sähköasennuksesta. Sähköviasta tai sähkölaitteen virheellisestä käytöstä aiheutuneessa rakennuspalossa kuoli vuonna 2019 yhteensä 11 henkilöä, samoin vuonna 2018.

Tukes käsittelee vuosittain kymmeniä ilmiantoja ammattitaidottomasti ja vaarallisesti tehdyistä sähkötöistä. Niistä osa johtaa poliisitutkintaan. Levin tapauksessa kyse oli laittomasta sähköasennuksesta. Laiton sähkötyö tarkoittaa sellaista sähköasennusta, johon tekijällä ei ole ammattitaitoa ja oikeuksia. Se voi myös tarkoittaa, että todellisuudessa sähköasennuksen tekee eri yritys tai henkilö kuin se, joka on merkitty sähkötyön tekijäksi virallisiin tarkastuspöytäkirjoihin. Tällainen menettely on vastuuton ja siinä syyllistytään sähköturvallisuuden vaarantamisen lisäksi petokseen.

– Toivomme, että yksi asia iskostuisi suomalaisten mieliin: sähkötöitä ei saa tehdä kuka tahansa, sanoo ylitarkastaja Esko Iivonen Tukesin sähkölaitteistot-ryhmästä.

– Rakennushankkeeseen ryhtyvä on huolehtimisvelvoitteen mukaisesti vastuussa siitä, että hankkeessa käytetään sähkötöihin oikeudet omaava ammattilaista, Iivonen jatkaa.

Sähkötyöt ovat ammattilaisten hommia!

Sähköasennuksia, samoin kuin sähkölaitteiden korjauksia saa tehdä henkilö tai yritys, jolla on sähkötöihin tarvittava pätevyys ja erillinen oikeus.

– Toisin kuin joskus virheellisesti luullaan, yksinomaan sähköalan opinnot tai työkokemus eivät vielä sellaisenaan oikeuta omatoimisiin sähkötöihin, Iivonen täsmentää.

Oikeus tehdä sähkötöitä edellyttää mm., että sähkötöitä tekevä henkilö tai yritys tekee Tukesin rekisteriin ilmoituksen sähkötöistä ja nimeää sähkötöiden johtajaksi palveluksessaan olevan henkilön, jolla on sähköalan pätevyystodistus.

Yrityksessä töiden johtajan tehtävänä on huolehtia sähkötöiden työnjohdosta ja omavalvonnasta sekä siitä, että sähkötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja opastettuja kulloiseenkin työhön.

Tukesin verkkosivuilla on rekisteri yrityksistä ja henkilöistä, joilla on oikeus tehdä sähköasennustöitä ja sähkölaitekorjauksia.  Rekisterissä on tällä hetkellä lähes 20 000 tällaista yritystä ja yrittäjää.

Tee näin, kun tilaat sähkötöitä:

Varmista, että sähkötöiden tekijä löytyy Tukesin verkkosivuilla olevasta rekisteristä.
Selvitä, millaisia töitä sähköurakoitsija on aiemmin tehnyt. Niistä saa kuvan kuinka vastuullinen urakoitsija on.
Huolehdi, että saat sähköasennukset tehneeltä yritykseltä käyttöönottotarkastuspöytäkirjan. Pöytäkirja on virallinen asiakirja, jolla vakuutetaan asennusten olevan turvallisia.
Jos asennusten turvallisuutta on syytä epäillä tai niissä ilmenee ongelmia, käytä asennusten etenemisen seuraamiseen tai asian selvittämiseen Tukesin nimeämiä sähköasennusten tarkastuspalveluja tarjoavia valtuutettua laitoksia ja tarkastajia. He ovat perehtyneet sähköasennusten turvallisuuteen.