Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Tukes: Vaahtosammutin paras alkusammutusväline

Tukes vertaili seitsemän alkusammutusvälineen sammutustehoa sammuttamalla niillä kolmea eri testipaloa. Tuotteiden sammutustehossa todettiin suuria eroja. Vertailussa vaahtosammutin osoittautui sammutusteholtaan parhaaksi. Onnistuneella alkusammutuksella voidaan välttää merkittävästi henkilö- ja omaisuusvahinkoja.

Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTOn perusteella onnistuneella alkusammutuksella estettiin viime vuonna 18 henkilön vakavat henkilövahingot sekä 85 miljoonan euron omaisuusvahingot.

Oleellista alkusammutuksessa on välttää savun hengittämistä, tehdä palavat sähkölaitteet virrattomiksi sekä aloittaa sammutus riittävän kaukaa. Ruokaöljypaloissa rasvan lämmitys pitää lisäksi katkaista ja mahdollisuuksien mukaan siirtää kattila tai pannu pois liedeltä.

Pelastusopistolla tehtyjen testien tarkoituksena oli vertailla alkusammutusvälineiden sammutuskykyä.

Testipaloiksi valittiin kolme erilaista paloa: sähkölaitepalo kahvinkeittimellä, rasvapalo 1 litralla ruokaöljyä sekä puukasan palo.

Sammuttimiksi valittiin pieni NordSafe-spraysammutin, nestemäinen Jalo Phoenix spraysammutin, kaliumpohjainen MAUS Xtin Klein-sammutin, kaksi käsisammutinta (vaahtosammutin PaloSafe 2 l ja jauhesammutin DunWore 2 kg), FireTech 120 x 180 cm sammutuspeite sekä vesikattila. Vettä ja jauhesammutinta ei käytetty lainkaan rasvapaloon.

Testeissä mukana olleista tuotteista käsisammuttimille ja sammutuspeitteille on olemassa tarkat sammutuskyky- ym. vaatimukset. Sen sijaan muiden alkusammutusvälineiden vaatimukset ovat hyvin yleisluontoisia.

Kyseessä ei ollut markkinavalvontahanke, joten tuotteiden vaatimustenmukaisuutta ei tutkittu eikä testejä tehty standardien mukaisesti. Testien tuloksena ei myöskään poistettu tuotteita markkinoilta.

Tehokkain alkusammutusväline oli kahden litran vaahtosammutin, joka sammutti kaikki palot pienellä määrällä sammutetta. Myös kahden kilon jauhesammutin oli tehokas, mutta jauhesammuttimen jauhe aiheuttaa merkittävät jälkisiivouskulut. Jauhe leviää ympäristöön ja ajan kanssa voi johtaa erityisesti sähkölaitteiden vikaantumiseen. Jauhesammutinta ei myöskään käytetty lainkaan ruokaöljypalossa, koska jauhemainen sammute ei juuri lainkaan viilennä palavaa ruokaöljyä, joten öljy syttyy uudelleen liekkipalon hetkellisestä sammumisesta huolimatta.

NordSafe-spraysammuttimen teho ei riittänyt sammuttamaan puukalikkakasaa. Sen sijaan toinen pienistä sammuttimista, Jalo Phoenix -spray, sammutti myös puukasan, mutta koko sammutusaine piti tehokkaasti levittää palaville pinnoille. Sammutuspeite kykeni rajoittamaan tehokkaasti kaikkia paloja. Vesikattila, jossa oli noin litra vettä, oli erittäin tehokas alkusammutusväline, mutta pientä määrää vettä ei pidä käyttää rasvapalon sammuttamiseen.

MAUS-sammutin oli kokeilluista sammutusvälineistä heikoin. MAUS-sammuttimen sammutusteho perustuu hienojakoiseen jauheeseen. Avoimessa tilassa sammuttava aine leviää tilaan, jolloin sammutusteho kärsii. MAUS-sammuttimen käyttökohteita voivat olla pienet suljetut tilat, mutta se ei sovellu kodin alkusammutusvälineeksi.

– Vertailun perusteella suosittelisin lämpimiin sisätiloihin ja koteihin vaahtosammutinta. Niitä löytyy nykyään markkinoilta useita merkkejä eikä hintakaan ole enää este, toteaa ylitarkastaja Karoliina Meurman.

Jauhesammutin soveltuu tiloihin, joissa on riski jäätymiselle tai joissa palotila on sokkeloinen.

Katso videot:

Kahvinkeitinpalot

Puutapulipalot

Ruokaöljypalot