Tero Liimatainen on nimitetty Asbesti- ja haitta-ainelaboratorio AHA-LABin uudeksi toimitusjohtajaksi 1.3. alkaen. 

Tero Liimatainen AHA-LABin toimitusjohtajaksi

Asbesti- ja haitta-ainelaboratorio AHA-LABin uusi toimitusjohtaja Tero Liimatainen näkee viimeaikaisen keskustelun laboratorioiden laadusta hyvänä asiana. Maaliskuun alusta toimitusjohtajana aloittavan Liimataisen mielestä on tärkeää, että analyysimenetelmät ja laaduntarkkailun tulokset ovat avoimesti asiakkaiden saatavilla.

Tero Liimatainen on nimitetty Asbesti- ja haitta-ainelaboratorio AHA-LABin uudeksi toimitusjohtajaksi 1.3. alkaen. 

Tero Liimatainen on nimitetty Asbesti- ja haitta-ainelaboratorio AHA-LABin uudeksi toimitusjohtajaksi 1.3. alkaen. Hän siirtyy uusiin tehtäviin Saint-Gobain-konserniin kuuluvasta rakennustuotevalmistaja Weberistä, jossa hän toimi aluemyyntipäällikkönä.

Liimataisella on pitkä tausta rakennusmateriaalien myyntitehtävistä. Taustansa vuoksi hänellä on vankka kokemus rakennusalan eri sidosryhmien kanssa toimimisesta. AHA-LABissä hänet vakuutti yrityksen sitoutuneisuus ja kyky tehdä asbestianalyyseja laadukkaasti.

– AHA-LABissä on erittäin korkeasti koulutettu henkilökunta ja monialaista osaamista analyysien alalta. Minun roolini on toimia asiakasrajapinnassa ja tuoda myyntiosaamista yritykseen, Liimatainen sanoo.

Tutkimusmenetelmät ja laaduntarkkailu julkiseksi

Asbestilaboratoriot ja niiden laatuongelmat ovat joutuneet julkisen keskustelun kohteeksi tammikuussa Ylellä esitetyn MOT-ohjelman vuoksi. Ohjelmassa Yle lähetti neljään laboratorioon testinäytteet asbestianalyysia varten ja tulokset eri laboratorioista olivat ristiriitaisia.

Liimataisen mielestä on hyvä asia, että alan laatuongelmista keskustellaan, ja hän toivoo keskustelun lisäävän avoimuutta. Liimataisen mukaan asiakkaan pitää voida tarkastaa laboratorion käyttämät tutkimusmenetelmät ja ulkoisen laaduntarkkailun tulokset.

– AHA-LAB käyttää luotettavaa elektronimikroskopointimenetelmää ja analysoi materiaalinäytteistä aina kaikki näytteessä mukana olevat rakennusmateriaalikerrokset. Emme siis sekoita näytteen eri materiaalikerroksia yhdeksi preparaatiksi, jolloin näyte laimenisi ja analyysin mittausepävarmuus kasvaisi.

AHA-LAB osallistuu lisäksi useita kertoja vuodessa kansainvälisiin ja riippumattomiin asbestianalytiikan niin sanottuihin AIMS (Asbestos in Materials Scheme), SEMS ja LACS -laaduntarkkailukierroksiin.

– Nämä Britannian työterveyslaitoksen ylläpitämät, puolueettomat vertailukokeet ovat Suomessa toimiville laboratorioille vapaaehtoisia ja maksullisia, kun taas esimerkiksi Britanniassa ne ovat pakollisia. Myös suomalaiset laboratoriot olisi hyvä velvoittaa kokeisiin, Tero Liimatainen sanoo.

Yhteistyötä näytteenottajien kanssa

Väärin tehdyt analyysit voivat johtaa satojentuhansien eurojen kustannuksiin ja pahimmillaan vaarantavat purkutyöntekijöiden ja tilojen käyttäjien terveyden. Liimatainen muistuttaa, että laboratorioiden laadukkaan toiminnan lisäksi tärkeää on myös näytteenottajien ammattitaito.

– AHA-LAB on valmis kouluttamaan näytteenottajia ja tekemään yhteistyötä, jotta saamme käyttöömme rakennetta riittävällä tasolla edustavat näytteet ja sitä kautta varmistamme laadukkaan analyysin, Tero Liimatainen sanoo.