Kuva: Teijo-Talot Oy / teijotalot.fi

Teijo-Talot lopettaa kuluttajamyynnin

Teijo-Talot on uudessa strategiassaan päättänyt keskittyä erilaisten modulaaristen tilaratkaisujen toimittamiseen julkis- ja yritysyhteisöille ja luopua kuluttajamyynnistä. Myös rakennusmarkkinoiden kehitys ja lisääntynyt kysyntä ovat ohjanneet päätöstä fokusoitua suurempien tilakokonaisuuksien toimittajaksi. Lisäksi vuokrattavien väistö- ja muiden väliaikaistilojen markkina kasvaa edelleen, mikä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Teijo-Talot pystyykin rahoituskumppanien kanssa tarjoamaan kunnille ja yrityksille erilaisia rahoitusratkaisuja – investoinnin sijasta voi valita myös vuokra- tai leasingvaihtoehdon.

Kuva: Teijo-Talot Oy / teijotalot.fi

Keskittyminen julkis- ja yrityssektorille selkeyttää yrityksen liiketoimintaa ja parantaa kasvumahdollisuuksia. Jo nyt leijonanosa yrityksen liikevaihdosta muodostuu yritys- ja julkisyhteisömyynnistä, joten panostaminen vain näihin asiakassegmentteihin on luonnollinen jatkumo yrityksen jo vuosia jatkuneelle kehitykselle. Strategiamuutoksen myötä yritys pystyy myös paremmin vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään sekä luomaan uusia työpaikkoja, niin yrityksen sisällä kuin alihankintaketjussa.

Teijo-Talojen tehtailla on tällä hetkellä rakenteilla useita hyvin erityyppisiä tiloja, mm. kouluja, terveysasemia, väistötiloja, toimistorakennuksia, vankila, keskuskeittiö sekä lisäksi muita mielenkiintoisia kohteita ollaan aloittelemassa. Perniön tehtaalla on lisäksi käynnissä tehdashallin laajennus – tarvitaan lisää kapasiteettia, jotta voidaan ottaa lisää kohteita työn alle. Myös lisää osaavia tekijöitä haetaan.

TeijoTiloja rakennetaan tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin

Teijo-Talot on edelläkävijä terveellisten, turvallisten ja teknisesti laadukkaiden siirrettävien tilaratkaisuiden eli TeijoTilojen toimittajana. Kaikki TeijoTilat rakennetaan sisätiloissa, valvotuissa tehdasolosuhteissa ja toimitetaan tontille täysin käyttöönottovalmiina. Isommat tilaratkaisut muodostetaan yhteen liitettävistä moduuleista. Siirrettävyyden ansiosta rakennus voi sijaita elinkaarensa aikana useassa eri paikassa – mikäli tilantarve muuttuu, voidaan rakennus siirtää sinne, missä sitä aidosti tarvitaan.

http://www.teijotalot.fi/tilaratkaisut/