Täydennysrakentamispalvelu auttaa rahoittamaan taloyhtiön suuret remontit

FiraRakennusalan uudisraivaaja Fira tarjoaa taloyhtiöille täydennysrakentamisen palvelua, jonka avulla taloyhtiöt voivat rahoittaa peruskorjaushankkeitaan. Monet nyt peruskorjaustarpeessa olevista taloyhtiöistä on aikanaan rakennettu tonteilleen hyvin väljästi, mikä avaa paljon lisärakentamismahdollisuuksia. Taydennysrakentaminen.fi-palvelunsa puitteissa Fira vastaa tontin kehittämisestä ja asuntosijoittajan löytämisestä.

– Varsinkin pääkaupunkiseudulla on paljon 1960- ja 1970-luvun lähiöitä, jotka ovat peruskorjauksen tarpeessa ja väljästi rakennettuja. Taloyhtiön koosta ja sijainnista riippuen täydennysrakentamisesta saamillaan tuotoilla taloyhtiö voi parhaimmillaan rahoittaa esimerkiksi koko putki-, julkisivu- tai kattoremonttinsa. Lisäksi tontille rakennettava uudisrakennus nostaa asuinalueen arvoa ja arvostusta, sanoo Firan kaupunkikehitysarkkitehti Laura Kiijärvi.

Firan täydennysrakentamispalvelussa taloyhtiöt saavat alusta alkaen tiedon hankkeen kysynnästä, kustannuksista ja toteutettavuudesta. Asuntosijoittajan mukanaololla varmistetaan, että asunnot menevät kaupaksi. Lisäksi uuden kiinteistön rakentaminen ja vanhan rakennuksen korjaukset voidaan suunnitella toteutettavaksi peräkkäin siten, että myyntitulo ja remontti tulevat samalle tilikaudelle. Näin taloyhtiölle ei koidu täydennysrakentamisesta ylimääräisiä veroja.

Firan palvelumalli on maksuton täydennysrakentamisesta kiinnostuneille taloyhtiöille. Jos kyse on taloyhtiön omistamasta tontista, voi taloyhtiö myydä osan tontista siitä kiinnostuneelle sijoittajalle. Jos taas kyse on kaupungin omistamasta tontista, maksaa kaupunki taloyhtiölle kehittämiskorvauksen. Tällöin lisärakentamisoikeus jää kaupungille.

Uudisrakennus sijaitsee usein hyvällä paikalla, mikä hyödyttää sekä asuntosijoittajia että tulevia asukkaita. Lisäksi jo olemassa olevalla asuinalueella on valmiina erilaisia palveluita, kuten kauppoja ja joukkoliikenneyhteydet. Täydennysrakentamisella myös lisätään varmuutta palvelujen säilyttämisestä asuinalueella asukasluvun kasvaessa.

– Kaikki lähtee siitä, että hankkeen on oltava taloudellisesti toteutuskelpoinen. Fira auttaa taloyhtiötä löytämään rakennusoikeudelle ostajan. Vaihtoehtoina ovat niin isot asuntosijoittajat kuin ryhmärakennuttajat. Tontista voidaan myös järjestää kilpailutus halutulla tavalla. Täydennysrakentamispalvelu on otettu taloyhtiöissä mielenkiinnolla vastaan. Fira voi vastata sekä täydennysrakentamisesta että taloyhtiön putkiremontista, sanoo Kiijärvi.

Lisätietoja:

Laura Kiijärvi
Kaupunkikehitysarkkitehti
Fira Oy
Puh. +358 40 550 7119
Sähköposti: laura.kiijarvi@fira.fi
www.taydennysrakentaminen.fi